Anställd går i pension

På minPension.se kan den anställda se hela sin pension, både allmän pension och tjänstepension. Där kan hen också göra prognoser för att ta ut sin pension.

Vad behöver du göra?

Tjänstepension från statlig anställning enligt tjänstepensionsavtalet PA 16 består av flera delar. Det är du som arbetsgivare som ansöker om den förmånsbestämda delen. De andra delarna ansöker den anställda själv om.

Delar i PA 16 Avdelning 1:

 • Den valbara delen
 • Delen Kåpan Tjänste
 • Delen Kåpan Flex

Delar i PA 16 Avdelning 2:

 • Den valbara delen
 • Delen Kåpan Tjänste
 • Delen Kåpan Flex
 • Förmånsbestämda delen

Informera om ansökan om den valbara delen

Den anställda väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta den valbara delen. Är det Kåpan Tjänstepension som förvaltar pengarna, ansöker den anställda genom att logga in på kapan.se. Hen kan välja att ta ut pengarna livet ut eller under en period på minst 10 år.

Om någon annan försäkringsgivare förvaltar pengarna, ska den anställda vända sig till den försäkringsgivaren för att ansöka om att ta ut den valbara delen.

Informera om ansökan om Kåpan Tjänste

Den här delen förvaltas av Kåpan Tjänstepension. Den anställda ansöker genom att logga in på kapan.se. Hen kan välja att ta ut pengarna livet ut eller under en period på minst 5 år.

Informera om ansökan om Kåpan Flex

Den här delen förvaltas av Kåpan Tjänstepension. Den anställda ansöker själv genom att logga in på kapan.se. Hen kan välja att ta ut pengarna livet ut eller under en period på minst 1 år.

Ansök om förmånsbestämda delen

Den här delen är det SPV som har hand om. När den anställda vill ta ut sin förmånsbestämda del måste personen också sluta sin anställning för att gå i pension. Det finns olika regler för uttag beroende på vilka bestämmelser som gäller för anställningen. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har den anställda rätt att fortsätta arbeta till den månad hen fyller 69 år.

Mer om lagen om anställningsskydd (LAS) på Notisums webbplats

Det är du som arbetsgivare som ansöker om den förmånsbestämda ålderspensionen åt den anställda.

Vi bevakar dina pensionsavgångar och skickar ett brev till den anställda sju månader innan hen fyller 60, 61 eller 65 år beroende på vilken anställning hen har. I brevet berättar vi om tjänstepensionen och uppmärksammar den anställda på vad hen behöver göra när det är dags att ansöka om delarna. 

Om den förmånsbestämda delen informerar vi om att:

 • När den anställda vill gå i pension och ta ut den förmånsbestända delen ska hen höra av sig till SPV så skickar vi ansökningshandlingarna.
 • Om vi inte hört något från den anställda skickar vi ut ansökningshandlingarna 7 månder innan hen fyller 69 år.

Se brevet som den anställda får (pdf, nytt fönster)

Så här ansöker du om den förmånsbestämd delen för den anställda

Det är du som arbetsgivare som skickar in ansökan om den förmånsbestämda ålderspensionen för den anställda.

När den anställdas hört av sig till oss skickar vi ett brev med instruktioner direkt till personen. I brevet bifogar vi:

 • Ansökan om tjänstepension – delen förmånsbestämd ålderspension. Blanketten ska undertecknas av dig som arbetsgivare. Kontrollera vem som är behörig att skriva under.
 • Sammanställning av anställningsuppgifter – sammanställningen ska godkännas av den anställda.

Du ska:

 1. Se till att den anställda säger upp sig.
 2. Skicka in ansökan till oss så snart som möjligt, men senast tre månader innan månaden som den anställda vill ha sin första utbetalning. Adressen står på blanketten. Bifoga sammanställningen Dina anställningsuppgifter – men bara om den anställda har någon komplettering.

Så snart vi är klara skickar vi ett beslut till både dig och den anställda.

Följ ärenden via din månadsrapport

I din månadsrapport ser du vilka

 • vi skickat ut brevet med information till
 • vi skickat ansökningshandlingar till
 • vilka som du skickat in ansökan för.

Du hittar din månadsrapport i självbetjäningstjänsten Rapporter.

Logga in till självbetjäningstjänster för arbetsgivare

För dig som inte har vår service med bevakning av pensionsavgångar

Om du som arbetsgivare inte har vår kostnadsfria service med bevakning av pensionsavgångar är det du själv som bevakar och ansöker om den förmånsbestämda ålderspensionen för den anställda.

Så här ansöker du om förmånsbestämd ålderspension för den anställda
 1. Du fyller i och skickar någon av blanketterna för Ansökan om tjänstepension – delen förmånsbestämd ålderspension till oss. Blanketterna finns i olika varianter. Vilken du ska använda beror på hur och när den anställda ska ta ut sin förmånsbestämda ålderspension.

  Blanketter och formulär

 2. I samband med att du skickar in ansökan ska den anställda godkänna en sammanställning av sina anställningar. Du hämtar sammanställningen i självbetjäningstjänsten Visa anställning.
 3. Skicka in ansökan till oss senast tre månader innan månaden som den anställda vill ha sin första utbetalning. Bifoga sammanställningen Dina anställningsuppgifter – men bara om den anställda har någon komplettering.

Så snart vi är klara skickar vi ett beslut både till dig och den anställda.

Rapportera avslutsorsak

När en anställd går i pension ska du rapportera avslutsorsaken till oss.

Exempel på avslutsorsaker

 • S9 – avgång med ålderspension
 • S3 – avgång i pensioneringssyfte (kan bara användas för personer som är mellan 61 och 64 år)
 • S1 – avgång med sjukpension

Information om när och hur du ska använda de olika avslutsorsakerna finns i kravbilaga 30.150 - Avslutsorsaker i överföringskraven.

Överföringskrav

Vad kostar det?

Du slutar betala in premier när en anställd uppnår pensionsåldern eller går i pension av någon annan anledning.

Information för anställda om att gå i pension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL