Rapportera

Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera anställningsuppgifter till SPV. Uppgifterna används bland annat för att beräkna olika förmåner och för att vi ska kunna fakturera rätt premier.

Du som arbetsgivare behöver också hålla oss uppdaterade om olika förändringar i din verksamhet.

Överföringskrav

Vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska rapportera till oss och hur de ska överföras till oss.

Överföringskrav

Leveransplan för anställningsuppgifter

Datum för leverans av anställningsuppgifter och betalning för tjänstepensionsavtalet PA 16.

Leveransplaner för anställningsuppgifter

Uppgifter om arbetsgivare

Om det sker förändringar i din verksamhet behöver vi veta det.

När du som arbetsgivare behöver meddela förändringar

EA-värdering

Varje år ska du som arbetsgivare svara på frågor om ekonomiadministrativa värden från Ekonomistyrningsverket.

Information om EA-värdering

Teater- dans- och musikinstitutioner

Vad som gäller anställda som tidigare haft rätt till tjänstepension enligt den så kallade PISA-förordningen.

Teater- dans- och musikinstitutioner

Affärsverk, teater-, dans- eller musikinstitution?

Om du inte är en statlig myndighet, men ändå omfattas av statliga tjänstepensionsavtal eller har anställda med personlig statlig pensionsrätt, gäller ibland andra regler.

Kontakta vår kundservice på telefonnummer 060-18 75 03 för mer information.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.