Val av pensionsavtal

För att du ska få information om vad som gäller för just dig och din tjänstepension har vi delat upp informationen efter vilket tjänstepensionsavtal du tillhör. Om du är osäker på vilket tjänstepensionsavtal som gäller för just dig, kan du ta hjälp av listorna över vilka arbetsgivare som är anslutna till de olika tjänstepensionsavtalen.

 • Statlig tjänstepension

  Information till statliga myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till tjänstepensionsavtalen PA 16, PA-91, PISA, Avtal om omställning, (AO) och Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).

  Spara favorit
 • PostNord ITP-P

  ITP-P är ett tjänstepensionsavtal för anställda inom PostNord. ITP-P är en förkortning för PostNords pensionsavtal där ITP betyder Industrins och handelns Tilläggspension medan P markerar att pensionsplanen gäller för anställda inom PostNord och att försäkringen förvaltas på annat sätt än traditionell ITP.

  Osäker på om du tillhör ITP-P?

  Spara favorit
 • Industri- och handelns tilläggspension ITP-S

  Här hittar du som är anställd eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S planen hos SPV-Skandia information om din tjänstepension och andra försäkringar som du omfattas av i din anställning.

  Är du osäker på om du tillhör tjänstepensionsavtalet ITP-S?

  Osäker på om du tillhör ITP-S?

  Spara favorit
 • Försäkringslösning PA-91 F

  Försäkringslösningen PA-91 F gäller för företag som anslutit sig till PA-91 F hos SPV-Skandia. PA-91 F är en förkortning där PA-91 betyder avtal om pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera medan F betyder försäkringslösning.

  Osäker på om du som arbetsgivare är ansluten till försäkringslösningen PA-91 F?

  Osäker på om du tillhör PA-91 F?

  Spara favorit
XS SM MD LG XL