Leveransplan för anställningsuppgifter

Du levererar anställningsuppgifter och betalar för premiebestämd pension enligt följande datum. Även eventuella extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension ingår.

Från och med 2017 levereras alla uppgifter via den ordinarie månadsfilen, inklusive eventuella belopp för extra inbetalningar (till Kåpan Extra eller annan försäkring). Det innebär att premier för extra inbetalningar ingår i samma faktura som övriga premiebestämda premier (det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex).

Har du autogiro?

För dig som har autogiro på fakturan för premiebestämda pensioner innebär det att även extrapremierna ingår i det belopp som regleras via autogiro.

Månadsfilerna för tjäntepensionsavtalet PA 16 ska ha kommit in till oss senast klockan 16.00. De månadsfiler som är försenade blir inte inlästa förrän nästa månad. Det innebär att premierna för premiebestämd pension inte avsätts till försäkringsgivarna förrän inläsningen har skett.

Autogiro – underlättar för dig och för SPV

Eftersom fakturan för inbetalning av premier för premiebestämd pension har korta betalningsvillkor rekommenderar vi att du som arbetsgivare ansöker om autogiro.

Ansök om autogiro

Leveransplan 2019

Månadsfil för tjänstepensionsavtalet PA 16, 2019
Månad Anställningsuppgifter till oss senast Faktura skickas Betalning till oss senast
Januari 21 22 28
Februari 20 21 25
Mars 20 21 26
April 17 18 25
Maj 20 21 27
Juni 19 20 25
Juli 19 22 26
Augusti 20 21 27
September 20 23 25
Oktober 21 22 28
November 20 21 26
December 17 18 20

Leveransplan för äldre avtal

Anställningsuppgifter för personer som tillhör tjänstepensionsavtalet PA91 eller äldre avtal skickas till oss en gång per år. Uppgifterna för 2018 behöver vi få in senast den 15 januari 2019.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.