Uppgifter om arbetsgivare

Ibland kan det ske förändringar hos dig som arbetsgivare som vi behöver känna till. Meddela oss alla viktiga förändringar.

Ändring av namn, adress eller kontaktuppgifter

Vi behöver få veta om din verksamhet ändrar namn, adress, besöksadress eller e-postadress. Det är också bra om vi får information om när kontaktpersoner ändras. Skicka ändringar till grunduppgifter@spv.se.

Nytt lönesystem eller fakturareferenser

Vi behöver veta om din verksamhet byter lönesystem eller ändrar fakturareferenser. Skicka ändringar till grunduppgifter@spv.se.

Anmäl ny arbetsgivare

För att anmäla en ny arbetsgivare till de statliga avtalsförsäkringarna fyller du i blanketten Ny arbetsgivare och skickar in till oss.

Vi behöver uppgifterna så fort som möjligt för att få kontakt och för att kunna påbörja olika aktiviteter. Uppgifter som saknas går bra att komplettera i efterhand.

Anmäla ny arbetsgivare (pdf, nytt fönster)

När en arbetsgivare upphör

Om din verksamhet upphör måste du ange rätt avslutskoder på dina anställdas anställningar och ge dem som har rätt till förmåner enligt avtal om omställning den möjligheten. Det här behöver du göra:

Avsluta anställningarna på rätt sätt

Ange rätt avslutskoder på anställningarna. Information om hur du avslutar anställningar finns i kapitel 7.6 i överföringskraven.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Informera de anställda

Om ingen annan arbetsgivare tar över arbetsgivaransvaret är det viktigt att du informerar de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist om vad de kan ha rätt till efter att verksamheten upphör och vad de själva behöver göra.

Information till anställda om vad de har rätt till

Slutreglera pensionskostnader

Om du har anställda som har pensionsersättning eller som kan komma att få särskild pensionsersättning ska kostnaderna slutregleras.

Slutreglera pensionsersättning

Slutreglera särskild pensionsersättning

Meddela vilka som har delpension

För personer som har delpension upphör rätten till den förmånen när anställningen avslutas. Oavsett om personen fortsätter hos en annan arbetsgivare eller inte är det viktigt att du som arbetsgivare hör av dig till oss. Kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se och meddela sista anställningsdag för personen.

Anställd går i delpension

Ta bort behörighet till våra självbetjäningstjänster

I samband med att verksamheten upphör ska du beställa att ta bort alla behörigheter till våra självbetjäningstjänster.

Logga in för att bort behörighet till våra självbetjäningstjänster

När en arbetsgivare ombildas

Vid ombildningar är det ofta mycket att tänka på. När verksamheter delas eller slås ihop innebär det ofta att både arbetsgivare upphör och nybildas. Därför hittar du information om vad som är bra att tänka på under rubrikerna Anmäl ny arbetsgivare och Arbetsgivare upphör.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL