Särskild pensionsersättning

Särskild pensionsersättning enligt avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet) finansieras genom en engångspremie, en så kallad SPE-premie.

Vem kan få särskild pensionsersättning?

På sidan Anställd blir uppsagd kan du läsa om vilka krav som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna beviljas särskild pensionsersättning.

Anställd blir uppsagd

Räkna ut engångspremien

Om du vill räkna ut engångspremien utgår du från den anställdas sista anställningsdag.

Engångspremien betalas inte tillbaka om personen får en ny anställning

Engångspremien för särskild pensionsersättning kan liknas vid en riskpremie som du betalar när den anställda blir fortsatt arbetslös och beviljas särskild pensionsersättning. Därför betalar vi inte tillbaka premien även om den anställda en tid efter avgången får en ny anställning där personen omfattas av avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet).

Ditt ansvar att anmäla att du ska betala engångspremie

Du som arbetsgivare ska rapportera till oss när anställda vid sista anställningsdagen har fyllt 57 år, men inte 63 år och 7 månader (62 år om sista anställningsdag är före 2017-01-01). Anmälan gör du i anslutning till avgångsdagen på blanketten Engångspremie för särskild pensionsersättning (SPV0095).

Engångspremie för särskild pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL