Särskild pensionsersättning

Särskild pensionsersättning enligt avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet) finansieras genom en engångspremie,även kallad SPE-premie.

Vem kan få särskild pensionsersättning?

På sidan Anställd blir uppsagd kan du läsa om vilka krav som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna beviljas särskild pensionsersättning.

Anställd blir uppsagd

Engångspremien betalas inte tillbaka om personen får en ny anställning

Engångspremien för särskild pensionsersättning kan liknas vid en riskpremie som du betalar när den anställda blir fortsatt arbetslös och beviljas särskild pensionsersättning. Därför betalar vi inte tillbaka premien även om den anställda en tid efter avgången får en ny anställning där personen omfattas av avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet).

Ditt ansvar att anmäla att du ska betala engångspremie

Du som arbetsgivare ska anmäla till oss om engångspremie. Reglerna för när engångspremien ska betalas skiljer sig när de blev uppsagda. 

Engångspremie för särskild pensionsersättning, SPV0095 (pdf, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL