Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att den premie du som arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Pengarna placeras på olika sätt och pensionens storlek bestäms av pensionskapitalet vid den tidpunkt då pensionen börjar betalas ut.

Premiebestämd pension kallas ibland även avgiftsbestämd pension. Inom det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 finns flera delar av premiebestämd pension.

För personer födda före 1988

Personer födda före 1988 tillhör vanligtvis PA 16 Avdelning 2. I den avdelningen finns två premiebestämda delar.

Den valbara delen (individuell ålderspension)

Till den valbara delen betalar du premier motsvarande 2,5 procent av den anställdas lön. Premierna betalar du varje månad för anställda mellan 23 och 65 år.

Den anställda kan välja om dessa pengar ska läggas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna. Om den anställda inte själv gör ett aktivt val om hur pengarna ska förvaltas placeras de i Kåpan Ålderspension, en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner.

I pensionsavtalet kallas den här delen individuell ålderspension.

Kåpan Tjänste (kompletterande ålderspension)

Till Kåpan Tjänste betalar du premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön. Kåpan Tjänste är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Premierna betalar du varje månad för anställda mellan 23 och 65 år.

I pensionsavtalet kallas den här delen kompletterande ålderspension.

Om Kåpan Tjänste på Kåpan Pensioners webbplats

För personer födda 1988 eller senare

Personer födda 1988 eller senare tillhör vanligtvis PA 16 Avdelning 1. I den avdelningen finns tre premiebestämda delar.

Den valbara delen (ålderspension valbar)

Till den valbara delen betalar du premier motsvarande 2,5 procent av den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över det betalar du 20 procent. Premierna betalar du varje månad från första anställningsmånaden till och med den månad den anställda fyller 68 år.

Den anställda kan välja om dessa pengar ska läggas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna. Om den anställda inte själv gör ett aktivt val om hur pengarna ska förvaltas placeras dom i Kåpan Ålderspension, en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner.

I pensionsavtalet kallas den här delen ålderspension valbar.

Kåpan Tjänste (ålderspension obligatorisk)

Till Kåpan Tjänste betalar du premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över det betalar du 10 procent. Kåpan Tjänste är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Premierna betalar du varje månad från första anställningsmånaden till och med den månad den anställda fyller 68 år.

I pensionsavtalet kallas den här delen ålderspension obligatorisk.

Om Kåpan Tjänste på Kåpan Pensioners webbplats

Kåpan Flex (ålderspension flex)

Till Kåpan Flex betalar du premier motsvarande 1,5 procent av den anställdas lön. Kåpan Flex är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Premierna betalar du varje månad från första anställningsmånaden och som längst till och med den månad den anställda fyller 68 år.

I pensionsavtalet kallas den här delen ålderspension flex.

Om Kåpan Flex på Kåpan Pensioners webbplats

Särskild löneskatt

Som arbetsgivare är du skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). SLP på kostnaderna för de premiebestämda pensionerna ska statliga myndigheter betala till Försäkringskassan. Icke-statliga arbetsgivare betalar den till Skatteverket. SLP är 24,26 procent av pensionskostnaden.

Betala ut låga premier som lön

Det är först när beloppet för alla de premiebestämda ålderspensionerna för en anställd överstiger en procent av aktuellt inkomstbasbelopp (668 kronor för 2020, 682 kr för 2021) som du ska börja betala in premier.

Om det totala beloppet för de premiebestämda ålderspensionerna för en anställd inte överstiger en procent av aktuellt inkomstbasbelopp för ett kalenderår ska du istället betala ett belopp motsvarande de beräknade premierna direkt till den anställda i form av lön. Du ska betala sociala avgifter på beloppet men det är inte tjänstepensionsgrundande. Beloppet ska du betala ut senast i januari året efter det år det beräknats.

Har den anställda redan fått premier inbetalda?

Detta gäller inte när du känner till att den anställda tidigare fått premier inbetalda till de premiebestämda ålderspensionerna enligt PA 16.

Läs mer i Överföringskraven kapitel 6.1.4 och 6.2.4

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL