Inlösen

I vissa fall kan du som arbetsgivare som har pensionsåtaganden som skuldförs i balansräkningen lösa in åtagandet med en engångspremie, det vill säga finansiera förmånen med en engångspremie.

Inlösen av pensionsersättningar

Det vanligaste fallet med inlösen av premier är att en pensionsersättning finansieras med en engångspremie i samband med att en arbetsgivare upphör.

För att en pensionsersättning ska kunna finansieras med en engångspremie krävs ett särskilt beslut av regeringen. Det framgår av 9 § stycke 3 i Utbetalningsförordningen 2002:86.

Utbetalningsförordningen 2002:869 på riksdagens webbplats

Det framgår av regleringsbrevet för din myndighet eller av ett särskilt regeringsbeslut om det finns möjlighet att få använda anslag för att betala engångspremien till oss. Skicka en kopia av regleringsbrevet eller regeringsbeslutet till oss.

Har du frågor?

Ta kontakt med respektive departement, alternativt enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) vid Socialdepartementet om du har frågor kring att lösa in pensionsersättningar.

Inlösen av pensioner

Det förekommer även att arbetsgivare väljer att lösa in upparbetade åtaganden för pension med en engångspremie i samband med att arbetsgivaren övergår från att trygga pensionerna via skuldföring till att betala premier till oss.

Beroende på vilken arbetsgivare det är fråga om kan en ansökan om att få lösa in pensionsåtaganden med en engångspremie först behöva skickas till regeringen.

Har du frågor?

Har du frågor kring att lösa in åtaganden för pensioner kan du kontakta vår kundservice på 060-18 75 03.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL