Teater- dans- och musikinstitutioner

Anställda vid en teater-, dans- eller musikinstitution som har statligt stöd har tidigare haft rätt till tjänstepension enligt den så kallade PISA-förordningen.

Med PISA-förordningen menas förordning (SFS 2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Förordningen gäller den förmånsbestämda ålderspension.

Ändringar i PISA-förordningen från 1 januari 2015

Regeringen har beslutat om ändringar i PISA-förordningen från 1 januari 2015. Den nya lydelsen av förordningen innebär i huvudsak att anställda vid teater-, dans- och musikinstitutioner inte längre omfattas av den. Men det finns övergångsbestämmelser som gör att vissa grupper fortsätter att omfattas av förordningen även efter 2014.

För de som lämnar PISA-förordningen har Svensk Scenkonst och PTK:s förhandlingsgrupp Svensk scenkonst kommit överens om ett nytt tjänstepensionsavtal som gäller från 1 januari 2015. På parternas respektive webbplats finns mer information om det nya avtalet.

Vanliga frågor och svar

Med anledning av förändringen har vi fått många frågor från er på teater-, dans- och musikinstitutionerna. Vi besvarar här de vanligaste frågorna.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.