Anställd tar tjänstledigt

En anställd kan vara tjänstledig i olika stor omfattning och av olika orsaker. Du som arbetsgivare ska rapportera orsaken till oss på SPV.

Det finns olika orsaker till att en anställd vill vara tjänstledig.

Tjänstledig för enskild angelägenhet

Om den anställda är ledig på heltid för att till exempel studera, tjänar hen inte in något till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex eftersom de baseras på utbetald lön före skatt. Har den anställda rätt till den förmånsbestämda delen fortsätter hen att tjäna in till den under de första åtta månaderna av heltidsledigheten.

Om ledigheten är på deltid fortsätter däremot intjänandet till den förmånsbestämda delen under hela ledigheten. Intjänandet till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex baseras på utbetald lön. Ett vanligt exempel är när en anställd vill vara ledig på deltid utan stöd av föräldraledighetslagen, då är hen tjänstledig på deltid.

Tjänstledig på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

Om en anställd är tjänstledig för att arbeta hos en annan arbetsgivare som omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet tjänar personen in både till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex och den förmånsbestämda delen. Det är den "aktiva arbetsgivaren" som betalar premierna.

Om den andra tjänsten är hos en arbetsgivare som inte omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet tjänar den anställda varken in till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex eller den förmånsbestämda delen.

Tjänstledig på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

Om en anställd är tjänstledig för att arbeta hos en annan arbetsgivare, där hen inte har tjänstepensionsrätt, tjänar den anställda inte in något till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex eftersom de baseras på utbetald lön före skatt. Däremot tjänar hen in till den förmånsbestämda delen under de första åtta månaderna.

Tjänstledig på deltid för annan anställning

Om en anställd är tjänstledig på deltid tjänar hen in till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Men inbetalningarna blir lägre eftersom de delarna räknas på den utbetalda lönen före skatt. Den förmånsbestämda delen tjänas in utifrån den fasta lönen under hela tjänstledigheten.

Vad behöver du göra?

Du ska rapportera in ledighetsorsaken till oss. Det du rapporterar in påverkar både den anställdas tjänstepension och de premier du betalar till oss.

Tjänstledighet för enskild angelägenhet

Rapportera: Ledighet utan lön (I5).

Observera att du inte ska använda I5 om den anställda är ledig på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada. Du ska heller inte använda I5 om den anställda får havandeskapspenning eller är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

Rapportera: Helt tjänstledig för annan anställning med tjänstepensionsrätt (I8).

Omfattningen ska alltid vara 1 000 när du använder koden I8.

Observera att om den anställda är tjänstledig på heltid för att tidvis tjänstgöra som gruppbefäl, soldat eller sjöman (så kallad GSS/T-anställning) eller för att tidvis tjänstgöra som reservofficer ska du från och med den 1 januari 2016 använda tjänstledighetsorsaken I3.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

Rapportera: Tjänstledig för annan anställning med omfattning skild från 1 000 eller med omfattning 1 000 utan tjänstepensionsrätt (I9).

Ange omfattning 1 000.

Tjänstledig på deltid för annan anställning

Rapportera: Tjänstledig för annan anställning med omfattning skild från 1 000 eller med omfattning 1 000 utan tjänstepensionsrätt (I9).

Om den anställda är tjänstledig på deltid anger du omfattningen som större än 0 men mindre än 1 000.

Läs om alla ledighetsorsaker i kravbilaga 40.070 Ledighetsorsaker i överföringskraven

Överföringskrav

Behöver du hjälp med hur du ska rapportera rätt i just ditt lönesystem enligt våra överföringskrav ska du kontakta supporten för ditt lönesystem.

Vad kostar det?

Vad kostnaderna blir för en tjänstledig person beror delvis på vilken ledighetsorsak du har angett.

Tjänstledighet för enskild angelägenhet

Ledig på heltid

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE i åtta månader. Därefter upphör premien eftersom den anställda då slutar tjäna in till sin förmånsbestämda del. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda delen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Ledig på deltid

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE under hela ledigheten eftersom intjänandet till den förmånsbestämda delen fortlöper under hela ledigheten. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda delen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste och till Kåpan Flex baserat på utbetald lön före skatt.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

 • Du betalar ingen sparpremie ÅPE. Det har ingen betydelse hos vilken arbetsgivare den andra tjänsten finns. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda delen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten om den andra anställningen är hos en arbetsgivare som inte omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE i åtta månader. Därefter upphör premien eftersom den anställda då slutar tjäna in till sin förmånsbestämda del. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda delen efter 65 års ålder.
 • Du betalar de kollektiva premierna under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Tjänstledighet på deltid för annan anställning

 • Du betalar sparpremie ÅPE under hela tjänstledigheten eftersom intjänandet till den förmånsbestämda delen fortlöper under hela ledigheten. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda delen efter 65 års ålder.
 • Du betalar alla de kollektiva premierna under hela tjänstledigheten. Beroende på var den andra tjänsten är kan gemensamma premier delas i förhållande till sysselsättningsgraden hos respektive arbetsgivare.
 • Du betalar premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste och till Kåpan Flex baserat på utbetald lön före skatt.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL