Anställd tar tjänstledigt

En anställd kan vara tjänstledig i olika stor omfattning och av olika orsaker. Du som arbetsgivare ska rapportera orsaken till oss på SPV.

Det finns olika orsaker till att en anställd vill vara tjänstledig.

Tjänstledig för enskild angelägenhet

Om den anställda är ledig på heltid för att till exempel studera, tjänar hen inte in något till den premiebestämda ålderspensionen eftersom den baseras på utbetald lön. Personen tjänar in till den förmånsbestämda ålderspensionen under de första åtta månaderna av heltidsledigheten.

Om ledigheten är på deltid fortsätter däremot intjänandet till den förmånsbestämda ålderspensionen under hela ledigheten och premiebestämd pension tjänas in utifrån utbetald lön.

Tjänstledig på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

Om en anställd är tjänstledig för att arbeta hos en annan arbetsgivare som omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet tjänar personen in både till den premiebestämda ålderspensionen och den förmånsbestämda ålderspensionen. Det är den "aktiva arbetsgivaren" som betalar premierna.

Om den andra tjänsten är hos en arbetsgivare som inte omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet tjänar den anställda varken in till den premiebestämda ålderspensionen eller den förmånsbestämda ålderspensionen.

Tjänstledig på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

Om en anställd är tjänstledig för att arbeta hos en annan arbetsgivare, där hen inte har tjänstepensionsrätt, tjänar den anställda inte in något till den premiebestämda ålderspensionen eftersom den baseras på utbetald lön. Däremot tjänar hen in till den förmånsbestämda ålderspensionen under de första åtta månaderna.

Tjänstledig på deltid för annan anställning

Om en anställd är tjänstledig på deltid tjänar hen in till den premiebestämda ålderspensionen. Men inbetalningarna blir lägre eftersom de premiebestämda premierna räknas på den utbetalda lönen. Den förmånsbestämda ålderspensionen tjänas in utifrån den fasta lönen under hela tjänstledigheten.

Vad behöver du göra?

Du ska rapportera in ledighetsorsaken till oss. Det du rapporterar in påverkar både den anställdas tjänstepension och de premier du betalar till oss.

Tjänstledighet för enskild angelägenhet

Rapportera: Ledighet utan lön (I5).

Observera att du inte ska använda I5 om den anställda är ledig på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada. Du ska heller inte använda I5 om den anställda får havandeskapspenning eller är föräldraledig.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

Rapportera: Helt tjänstledig för annan anställning med tjänstepensionsrätt (I8).

Omfattningen ska alltid vara 1 000 när du använder koden I8.

Observera att om den anställda är tjänstledig på heltid för att tidvis tjänstgöra som gruppbefäl, soldat eller sjöman (så kallad GSS/T-anställning) eller för att tidvis tjänstgöra som reservofficer ska du från och med den 1 januari 2016 använda tjänstledighetsorsaken I3.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

Rapportera: Tjänstledig för annan anställning med omfattning skild från 1 000 eller med omfattning 1 000 utan tjänstepensionsrätt (I9).

Ange omfattning 1 000.

Tjänstledig på deltid för annan anställning

Rapportera: Tjänstledig för annan anställning med omfattning skild från 1 000 eller med omfattning 1 000 utan tjänstepensionsrätt (I9).

Om den anställda är tjänstledig på deltid anger du omfattningen som större än 0 men mindre än 1 000.

Vad kostar det?

Vad kostnaderna det blir för en tjänstledig person, beror delvis på vilken ledighetsorsak du har angett.

Tjänstledighet för enskild angelägenhet

Ledig på heltid

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE i åtta månader. Därefter upphör premien eftersom den anställda då slutar tjäna in till sin förmånsbestämda ålderspension. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda ålderspensionen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Ledig på deltid

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE under hela ledigheten. Detta eftersom tjänandet in till den förmånsbestämda ålderspension fortlöper under hela ledigheten. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda ålderspensionen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste, och Kåpan Flex för anställd född 1988 eller senare, utifrån den lön som betalas ut.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning med tjänstepensionsrätt

 • Du betalar ingen sparpremie ÅPE. Det har ingen betydelse hos vilken arbetsgivare den andra tjänsten finns. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda ålderspensionen efter 65 års ålder.
 • De kollektiva premierna betalar du under hela tjänstledigheten om den andra anställningen är hos en arbetsgivare som inte omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Tjänstledighet på heltid för annan anställning utan tjänstepensionsrätt

 • För anställda födda före 1988 betalar du sparpremie ÅPE i åtta månader. Därefter upphör premien eftersom den anställda då slutar tjäna in till sin förmånsbestämda ålderspension. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda ålderspensionen efter 65 års ålder.
 • Du betalar de kollektiva premierna under hela tjänstledigheten.
 • Du betalar inga premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste eller Kåpan Flex. Det beror på att den anställda inte får någon lön under tjänstledigheten.

Tjänstledighet på deltid för annan anställning

 • Du betalar sparpremie ÅPE under hela tjänstledigheten. Detta eftersom tjänandet in till den förmånsbestämda ålderspension fortlöper under hela ledigheten. Sparpremie ÅPE finansierar den förmånsbestämda ålderspensionen efter 65 års ålder.
 • Du betalar alla de kollektiva premierna under hela tjänstledigheten. Beroende på var den andra tjänsten är kan gemensamma premier delas i förhållande till sysselsättningsgraden hos respektive arbetsgivare.
 • Du betalar premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste, och Kåpan Flex för anställd född 1988 eller senare, utifrån den lön som betalas ut.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL