Anställd går i pension

På minPension.se kan den anställda se hela sin pension, både allmän pension och tjänstepension. Där kan hen också göra prognoser för uttag.

Vad behöver du göra?

Tjänstepension från statlig anställning enligt tjänstepensionsavtalet PA 16 består av flera delar. Det är du som arbetsgivare som ansöker om den förmånsbestämda delen. Övriga delar ansöker den anställda själv om.

Delar i PA 16 Avdelning I:

 • Den valbara delen
 • Kåpan Tjänste
 • Kåpan Flex

Delar i PA 16 Avdelning II:

 • Den valbara delen
 • Kåpan Tjänste
 • Förmånsbestämd ålderspension

Informera om ansökan om den valbara delen

Den valbara delen betalas ut från 65 år och livet ut. Det finns möjlighet att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast från 61 år. Den anställda kan även ta ut denna del under en kortare tid. Den anställda väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta den valbara delen. Är det Kåpan Pensioner som förvaltar pengarna så betalas det ut automatiskt från och med den månaden den anställda fyller 65 år. Om det är någon annan än Kåpan Pensioner som förvaltar pengarna så måste den anställda kontakta den försäkringsgivaren för att få reda på hur hen ansöker om att ta ut den valbara delen.

Informera om ansökan om Kåpan Tjänste

Kåpan Tjänste betalas automatiskt ut från och med den månad den anställda fyller 65 år. Pensionen betalas ut under fem år. Om den anställda vill ta ut pensionen vid en annan tidpunkt eller under en längre period ansöker hen själv på kapan.se.

Informera om ansökan om Kåpan Flex

Kåpan Flex kan betalas ut samtidigt som den anställda arbetar. Den anställda ansöker själv om uttag på kapan.se 

Ansök om förmånsbestämd ålderspension

När den anställda vill ta ut sin förmånsbestämda ålderspension måste personen först sluta sin anställning. Det finns olika regler för uttag beroende på vilken pensionsålder personen har. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har den anställda rätt att fortsätta arbeta till och med den månad hen fyller 67 år.

Mer om lagen om anställningsskydd (LAS) på Notisums webbplats

Det är du som arbetsgivare som ansöker om den förmånsbestämda ålderspensionen åt den anställda.

Vi bevakar dina pensionsavgångar och skickar ett brev till den anställda sju månader innan hen når sin ordinarie pensionsålder. I brevet frågar vi den anställda om hen tänker gå i pension eller vill fortsätta att arbeta och därmed skjuter på sin pensionering.

 • Om den anställda inte meddelar oss att hen vill skjuta på sin pensionering skickar vi ansökningshandlingar och information sex månader innan ordinarie pensionsålder.
 • De anställda som fortsätter att arbeta kontaktar vi igen innan de fyller 67 år.

Så här ansöker du om förmånsbestämd ålderspension för den anställda

Det är du som arbetsgivare som skickar in ansökan om den förmånsbestämda ålderspensionen för den anställda.

 1. Vi skickar ett brev med instruktioner direkt till personen. I brevet bifogar vi:
  • Ansökan om tjänstepension - delen förmånsbestämd ålderspension. Blanketten ska undertecknas av dig som arbetsgivare. Kontrollera vem som är behörig att skriva under.
  • Sammanställning av anställningsuppgifter – sammanställningen ska godkännas av den anställda.
  • Om du som arbetsgivare valt att använda vår blankett för att den anställda säga upp sin anställning ska blanketten Uppsägning på grund av pensionsavgång undertecknas av den anställda. Du behåller sedan blanketten.
 2. Skicka in ansökan till oss så snart som möjligt, men senast tre månader innan den månad den anställda vill ha sin första utbetalning. Adressen står på blanketten. Bifoga sammanställningen Dina anställningsuppgifter om den anställda har någon komplettering.
 3. Så snart vi är klara skickar vi ett beslut till både dig och den anställda.

Följ ärenden via din månadsrapport

I din månadsrapport ser du vilka

 • vi frågat om de tänker gå i pension
 • vi skickat ansökningshandlingar till
 • som skickat in sin ansökan
 • som meddelat att de ska fortsätta att arbeta.

Du hittar din månadsrapport i självbetjäningstjänsten Rapporter.

Logga in till SPV:s självbetjäningstjänster för arbetsgivare

För dig som inte har vår service med bevakning av pensionsavgångar

Om du som arbetsgivare inte har vår kostnadsfria service med bevakning av pensionsavgångar är det du själv som bevakar och ansöker om den förmånsbestämda ålderspensionen för den anställda.

Så här ansöker du om förmånsbestämd ålderspension för den anställda
 1. Du fyller i och skickar någon av blanketterna för Ansökan om tjänstepension - delen förmånsbestämd ålderspension till oss. Blanketterna finns i olika varianter. Vilken du ska använda beror på hur och när den anställda ska ta ut sin förmånsbestämda ålderspension.

  Blanketter och formulär

 2. I samband med att du skickar in ansökan ska den anställda godkänna en sammanställning av sina anställningar. Du hämtar sammanställningen i självbetjäningstjänsten Visa anställning.
 3. Skicka in ansökan till oss senast tre månader innan den månad den anställda vill ha sin första utbetalning. Bifoga sammanställningen Dina anställningsuppgifter om den anställda har någon komplettering.
 4. Så snart vi är klara skickar vi ett beslut både till dig och den anställda.

Rapportera avslutsorsak

När en anställd går i pension ska du rapportera avslutsorsaken till oss.

Exempel på avslutsorsaker

 • S9 – avgång med ålderspension
 • S3 – avgång i pensioneringssyfte (kan bara användas för personer som är mellan 61 och 64 år)
 • S1 – avgång med sjukpension

Information om när och hur de olika avslutsorsakerna ska användas finns i överföringskraven kapitel 7.6 Perioder.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Vad kostar det?

Du slutar betala in premier när en anställd uppnår pensionsåldern eller går i pension av någon annan anledning.

Information för anställda om att gå i pension

Informationsträffar för anställda som funderar på sin pensionering

Tillsammans med Pensionsmyndigheten erbjuder vi kostnadsfria informationsträffar för statligt anställda som funderar på sin pensionering. Vi berättar om både allmän pension och statlig tjänstepension. Vi håller informationsträffarna i flera olika städer i Sverige. Tipsa gärna dina anställda om informationsträffarna.

Om informationsträffarna och hur de anställda anmäler sig

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.