Nyanställd

Som arbetsgivare bör du informera dina nyanställda om vad som ingår i tjänstepensionen från sin statliga anställning. I vissa fall behöver du även rapportera in uppgifter om personens tidigare anställningar till oss.

En person som blir statligt anställd omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Tjänstepensionenser olika ut beroende på vilket år den anställda är född. Utöver tjänstepensionen har statligt anställda även rätt till sjukpension om de blir långvarigt sjuka och pengar till familjen om de dör.

Om statlig tjänstepension för nyanställda

Vad behöver du göra?

Som arbetsgivare bör du informera dina nyanställda om hur tjänstepensionen från den statliga anställningen ser ut. Du ansvarar för att rapportera in anställningsuppgifter till oss och i vissa fall behöver du även rapportera in uppgifter om personens tidigare anställningar till oss.

Lämna uppgifter om tidigare anställningar

Ibland behöver vi komplettera uppgifterna om den nyanställdas tidigare anställningar. Dessa uppgifter kan påverka storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen och därmed också premien som du betalar. Beroende på om du som arbetsgivare är ansluten till vår tjänst Enklare pensionshantering eller inte, tar vi in uppgifterna på olika sätt.

Se vilka arbetsgivare som har tjänsten Enklare pensionshantering

För dig som har tjänsten Enklare pensionhantering

Om du som arbetsgivare är ansluten till tjänsten Enklare pensionshantering frågar vi den nyanställda om tidigare anställningar. Du behöver inte samla in uppgifterna.

För dig som inte har Enklare pensionshantering

Om du som arbetsgivare inte är ansluten till tjänsten Enklare pensionshantering kommer vi i vissa fall be dig skicka in uppgifter om den nyanställdas tidigare anställningar.

Gå igenom anställningsuppgifter

Din uppgift är att tillsammans med den anställda gå igenom de anställningsuppgifter som vi redan har i vårt register. Om det är uppgifter som inte stämmer eller om det saknas uppgifter som kan påverka tjänstepensionen måste du skicka in det till oss. Du behöver bara skicka in uppgifter som den anställda haft efter sin 28 års dag.

Meddela oss också om den anställda inte har haft ytterligare anställningar så slipper du få påminnelser från oss.

Du hittar de uppgifter som vi har registrerade på den anställda genom vår självbetjäningstjänst Visa anställning.

Logga in i självbetjäningstjänster för arbetsgivare

Skicka in anställningsuppgifter som saknas

Om det saknas uppgifter om någon anställning ska du skicka in information om det till oss.

  • Gäller det en anställning före 2003 fyller du i en blankett.

Lämna anställningsuppgifter för anställda 2003 eller senare (pdf, nytt fönster) 

  • Gäller det en anställning 2003 eller senare rättar du själv i självbetjäningstjänsten Rapport direkt.

Om det är anställningsuppgifter som saknas eller är felaktiga men som gäller en annan arbetsgivare tar du kontakt med den arbetsgivaren. De får göra ändringen i Rapport direkt. Om du inte har kontaktuppgifter till arbetsgivaren tar du istället kontakt med oss.

Är du osäker på vad som påverkar den statliga tjänstepensionen är du välkommen att ta kontakt med oss.

Rapportera anställningsuppgifter

Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera in anställningsuppgifter till oss. Vi behöver få in rätt uppgifter för att både kostnaden för dig som arbetsgivare och den anställdas tjänstepension ska bli rätt. I överföringskraven hittar du vilka uppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Informera om tjänstepensionen och övriga försäkringar

När en person börjar sin anställning i staten finns det flera saker som du som arbetsgivare bör informera om:

  • Vilka delar tjänstepensionen från den statliga anställningen består av.
  • Att den nyanställda ska välja hur den valbara delen ska förvaltas.

Information som riktar sig till nyanställda

  • Att om personen vill ha återbetalningsskydd på Kåpan Tjänste och Kåpan Flex måste hen göra ett val inom sex månader efter att försäkringen tecknas.

Om återbetalningsskydd på Kåpan Pensioners webbplats

  • Om personen bor utomlands ska hen anmäla sin adress till Skatteverket.

Information på engelska

Det finns information på engelska för nyanställda. Information om tjänstepensionen finns även på webbplatsen findyourpension.eu.

Vad kostar det?

Kostnaderna beror på om personen är född före 1988 eller 1988 och senare.

För anställda födda före 1988

För anställda födda före 1988 består tjänstepensionen av tre olika delar. Den anställda kan ha rätt till två eller tre delar.

Till den valbara delen betalar du som arbetsgivare premier som motsvarar 2,5 procent av den anställdas lön. Premierna betalar du varje månad för personer mellan 23 och 65 år.

Till Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare premier som motsvarar 2 procent av den anställdas lön. Premierna betalar du varje månad för personer mellan 23 och 65 år.

Premiebestämd ålderspension

För personer som är födda före 1973 (och för yngre personer som har ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp) betalar du en premie till den förmånsbestämda ålderspensionen, den så kallade sparpremien. Sparpremien är individuellt och försäkringstekniskt beräknad. Det innebär att personens ålder, pensionsålder och tidigare anställningar påverkar pensionskostnaden.

Sparpremien

För anställda födda 1988 eller senare

Anställda födda 1988 eller senare har en tjänstepension som består av tre delar.

Du som arbetsgivare betalar in premier som motsvarar 2,5 procent av den anställdas lön upp till 40 250 kronor i månaden för den valbara delen. Har den anställda en högre lön betalar du in premier som motsvarar 20 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt.

För Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön upp till 40 250 kronor i månaden. Har den anställda en högre lön betalar du in premier som motsvarar 10 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt.

Du som arbetsgivare betalar in premier till Kåpan Flex som motsvarar 1,5 procent av den anställdas lön (efter vissa löneavdrag).

Övriga försäkringar

På samma faktura som premien för den förmånsbestämda ålderspensionen ingår också premier för en rad andra förmåner och försäkringar som anställda inom staten omfattas av. Dessa tas ut i form av kollektiva premier.

Kollektiva premier

Ska du anställa en person som är helt ny inom staten?

Om en person är helt ny inom staten och anställs med pensionsålder 65 år, kan du använda lathunden Årskostnad för nyanställd inom staten för att se pensionskostnaden det första året.

Prognos över pensionskostnad

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.