Nyanställd

När du blir nyanställd i staten börjar din arbetsgivare betala in pengar till din tjänstepension. Som nyanställd finns det också några frågor du behöver fundera på.

Det här är din tjänstepension

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut.

Född före 1988

Tjänstepensionen består av tre olika delar. Du kan ha rätt till två eller tre delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare och om den ska vara med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste, en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det är Kåpan Tjänstepension som förvaltar den här delen.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

Är du född mellan 1943- 1973 tjänar du in till den förmånsbestämda delen.

För dig som är född 1973-1987 tjänar du in till en förmånsbestämd del om du har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7.5 inkomstbasbelopp, 2023). Pensionsunderlaget är medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.

Förmånsbestämd ålderspension

Anmäl dig gärna på webbseminariet

I webbseminariet "Lär dig mer om din pension". Där får du veta mer om delarna och vad du kan tänka på.

Anmäl dig här

Du ser dina delar på Mina sidor

På Mina sidor kan du se vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att den visas först när din genomsnittslön för de fem föregående åren, det så kallade pensionsunderlaget, är över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du inte arbetat statligt i fem år  visas den när genomsnittslönen för det år du jobbat statligt är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Vi kanske frågar dig om tidigare anställningar

När du börjar arbeta i staten ber vi dig att i vissa fall att skicka in uppgifter om dina tidigare anställningar. Vi kanske också ber dig godkänna en sammanställning av dina anställningar (matrikel) som vi har sedan tidigare. Vi frågar dig om dina tidigare anställningar eftersom det kan påverka storleken på din förmånsbestämda del.

Född 1988 eller senare

Din tjänstepension består av tre olika delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 46 438 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 439 kronor och uppåt. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare och om den ska vara med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 46 438 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 439 kronor och uppåt. Kåpan Tjänste är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det är Kåpan Tjänstepension som förvaltar den här delen.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter vissa löneavdrag). Kåpan Flex är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det är Kåpan Tjänstepension som förvaltar den här delen. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. 

Kåpan Flex 

Anmäl dig gärna på webbseminariet

I webbseminariet "Allt du behöver veta om din tjänstepension". Där får du veta mer om delarna och vad du kan tänka på.

Anmäl dig här

Du ser dina delar på Mina sidor

På Mina sidor kan du se vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Logga in på Mina sidor

Välj hur en del ska förvaltas

Som nyanställd får du ett brev med information om den valbara delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare samt om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar. Vill du senare ändra ditt val av försäkringsgivare eller flytta pengar du tjänat in kan du göra det.

För att välja loggar du in på Mina sidor. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på Mina sidor

Fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte

När du börjar jobba statligt första gången och får en ny försäkring kan du fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte.  Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in. Din pension blir något lägre när du har återbetalningsskydd.

Utgå från din familjesituation när du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd. Om du lever ensam och inte har barn behöver du inget återbetalningsskydd.

Du kan ha återbetalningsskydd på delarna som finns hos Kåpan Tjänstepension och på den valbara delen.

Du får information från Kåpan Tjänstepension

Som nyanställd får du försäkringsbrev och försäkringsvillkor skickat från Kåpan Tjänstepension.

Information om de försäkringar som tecknas i din tjänstepension

Du har rätt att få så kallad förköpsinformation om de försäkringar som du får i din tjänstepension. Det kan handla om

  • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
  • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
  • vilka möjligheter du har att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

Rätt till informationen finns i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL