Tjänstledig på heltid

När du är tjänstledig på heltid tjänar du i vissa fall in till din tjänstepension och i vissa fall inte. Hur de olika delarna i tjänstepensionen påverkas beror på när du är född.

Om du är född före 1988

Tjänstledig på heltid för till exempel studier

  • Du tjänar inte in till den valbara delen.
  • Du tjänar inte in till Kåpan Tjänste.
  • Du tjänar in till den förmånsbestämda ålderspensionen de första åtta månaderna.

Ska du vara tjänstledig på deltid?

Tjänstledig på heltid för annan anställning där du får pension

Om du är tjänstledig för att arbeta hos en annan arbetsgivare där du får pension, så kallad pensionsrätt

  • tjänar du inte in till den valbara delen
  • tjänar du inte in till Kåpan Tjänste
  • tjänar du inte in till den förmånsbestämda ålderspensionen.

Om du är född 1988 eller senare

Tjänstledig på heltid

Om du är tjänstledig på heltid och inte får någon lön från din arbetsgivare tjänar du inte in någonting till din statliga tjänstepension.

Ska du vara tjänstledig på deltid?

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL