Förälder

Som anställd i staten får en extra ersättning när du tar ut föräldrapenning. Delarna i din tjänstepension påverkas lite olika när du är föräldraledig eller går ner i arbetstid.

Om du bara går ner i arbetstid

Om du går ner i arbetstid för att till exempel ha mer tid för familjen betalar arbetsgivaren in mindre pengar till din tjänstepension.

Exempel på hur det fungerar

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent och får 20 procent mindre i lön. Din arbetsgivare betalar då in pengar räknat på den lägre lönen.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent och får 10 procent mindre i lön. Din arbetsgivare betalar då in pengar räknat på den lägre lönen.

Extra ersättning när du tar ut föräldrapenning

Som anställd i staten får du en kompletterande ersättning från din arbetsgivare under tiden du tar ut föräldrapenning. Du får ersättningen under högst 360 dagar. Ersättningen kallas för föräldrapenningtillägg och innebär att du totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din lön. Det är din arbetsgivare som betalar ut föräldrapenningtillägg till dig. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta mer.

Din tjänstepension kan påverkas när du är föräldraledig

Hur din tjänstepension påverkas när du är föräldraledig beror på när du är född. Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har statlig tjänstepension.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.