Förälder

Du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension när du är föräldraledig. Delarna i din tjänstepension påverkas lite olika när du är föräldraledig eller går ner i arbetstid.

Du fortsätter tjäna in till din tjänstepension

Du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension när du är föräldraledig. Din tjänstepension påverkas lite olika beroende på när du är född. Generellt sett tillhör du Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning 1.

Om du går ner i arbetstid

Om du går ner i arbetstid och är tjänstledig för att till exempel ha mer tid för familjen betalar arbetsgivaren in mindre pengar till din tjänstepension.

Exempel på hur det fungerar

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent och får 20 procent mindre i lön. Din arbetsgivare betalar då in pengar räknat på den lägre lönen.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent och får 10 procent mindre i lön. Din arbetsgivare betalar då in pengar räknat på den lägre lönen.

Extra ersättning när du tar ut föräldrapenning

Som anställd i staten får du en kompletterande ersättning från din arbetsgivare under tiden du tar ut föräldrapenning. Ersättningen kallas för föräldrapenningtillägg. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta mer.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL