Förälder

Du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension när du är föräldraledig, men delarna i din tjänstepension kan påverkas lite olika.

Du fortsätter tjäna in till din tjänstepension

När du är statligt anställd och föräldraledig enligt föräldraledighetslagen fortsätter du att tjäna in till delarna av din tjänstepension, fast på lite olika sätt. Det gäller oavsett om du har ersättning från Försäkringskassan eller inte.

Du tjänar även in till tjänstepensionen om du får graviditetspenning innan barnet är fött.

Så här tjänar du in till delarna i din tjänstepension:

  • Du fortsätter att tjäna in till den valbara delen baserat på din lön i anställningen.
  • Du fortsätter att tjäna in till delen Kåpan Tjänste baserat på din lön i anställningen. 
  • Delen Kåpan Flex tjänar du endast in till om du har en utbetald lön under din ledighet.
  • Om du är född före 1988 och har en förmånsbestämd del baseras den på lön, tjänstetid och ålder. Den pensionsgrundande lönen påverkas inte men den pensionsgrundande tjänstetiden kan påverkas något.

Exempel på ledigheter enligt föräldraledighetslagen:

  • Hel ledighet med eller utan föräldrapenning.
  • Delledighet med eller utan föräldrapenning.
  • Ledighet med omvårdnadsbidrag.
  • Ledighet för vård av barn.

Om du vill se samtliga ledigheter där din tjänstepension betalas in hittar du dem i föräldraledighetslagen .

Föräldraledighetslagen på Riksdagens webbplats

Förkortad arbetstid som förälder

Du som förälder har rätt att minska din vanliga arbetstid upp till 25 procent. Det är en form av tjänstledighet och betyder att du har mindre utbetald lön som din tjänstepension baseras på.

Hur påverkar den ledigheten din tjänstepension?

Eftersom det är en tjänstledighet får du en lägre lön. Det innebär att inbetalningen till din tjänstepension också blir lägre.

Om du är född före 1988 och har en förmånsbestämd del fortsätter du tjäna in till den delen när du är tjänstledig på deltid.

Sammanfattningsvis om ledighet som förälder

Det skiljer sig alltså mellan vilken typ av ledighet du har under din period som förälder. Så länge ledigheten är enligt föräldraledighetslagen påverkas inte tjänstepensionen förutom till delen Kåpan Flex. Men förkortad arbetstid i form av tjänstledighet påverkar tjänstepensionens inbetalning.

Fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. Inom ett år efter att du fått barn har du möjlighet att lägga till återbetalningsskydd för alla pengar i delarna den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. Du kan alltid lägga till återbetalningsskydd på pengar på framtida inbetalningar. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in. Din pension blir något lägre när du har återbetalningsskydd.

Lägga till eller ta bort återbetalningsskydd

Vill du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd gör du alltid det hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna. För den valbara delen kan det vara olika beroende på vilken försäkringsgivare du valt och för delarna Kåpan Tjänste och Kåpan Flex är det Kåpan Tjänstepension.

Logga in på Mina sidor för att se dina försäkringsgivareLogga in på Kåpan Tjänstepensions webbplats

Vem får dina pengar om du dör?

Har du ett återbetalningsskydd på din tjänstepension är det i första hand din make,maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand dina barn som får pengarna.

När du blir förälder kan det vara bra att se över i vilken ordning din familj får pengarna. Du kan ändra vem som i första hand ska få pengarna eller hur de ska fördelas genom att skriva ett så kallat särskilt förmånstagar­förordnande hos den försäkringsgivare du har.

Du har också en tjänstegrupplivförsäkring

Som statligt anställd har dina efterlevande rätt till tjänstegruppliv­försäkring om du dör. Det är din make, maka, registrerade partner, sambo eller dina barn som får pengarna från din tjänstegruppliv­försäkring. Du kan ändra i vilken ordning din familj får pengarna. Det gör du genom att skicka in ett så kallat förmånstagar­förordnande.

Ändra förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Var du föräldraledig före den 1 januari 2019 gällde det här

Om du var föräldraledig före den 1 januari 2019 tjänade du in till delen förmånsbestämd ålderspension. Den tid du var föräldraledig med föräldrapenning eller hade havandeskapspenning fick du räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

För delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen tjänade du in till dem under din föräldraledighet, men som längst 18 månader per barn. Efter de 18 månaderna betalades din tjänstepension in till delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen utifrån din eventuella utbetalda lön.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL