Den valbara delen – född 1988 eller senare

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen i din tjänstepension. Du väljer hur pengarna ska förvaltas. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt.

Om du tjänar mer än 41 750 kronor i månaden betalar din arbetsgivare även in 20 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt till den här delen.

Exempel: Så mycket pengar blir det

Annika tjänar 42 500 kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 2,5 procent på hennes lön upp till 41 750 kronor och 20 procent på lönen från 41 751 till 42 500 kronor (750 kronor).

2,5 % x 41 7501 044 kronor
20 % x 750 = 150 kronor

Totalt: 1 044 + 150 1 194 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in till Annikas valbara del.
Beloppet 41 750 är summan av 7,5 inkomstbasbelopp (delat i 12) vilket är det som uträkningen bygger på.

Du som är nyanställd

När du är nyanställd i staten väljer du hur dina pengar ska förvaltas. Du behöver bara välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Vill du ändra ditt val kan du göra det.

För att välja loggar du in på Mina sidor. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på Mina sidor

Så här går valet till

1. Du får information om din valbara del

Din arbetsgivare skickar information till oss om att du blivit anställd. Vi skickar sedan ett informationsbrev till dig om att det är dags att göra valet för de pengar som betalas in till den valbara delen i din tjänstepension. Du har då två månader på dig att göra ditt val.

2. Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och välj Din valbara del.

3. Gör ditt val

 • Välj sparform
  Välj mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.
 • Välj försäkringsgivare
  Välj vilken försäkringsgivare som ska ta hand om dina pengar. Beroende på vilken sparform du valt kan du välja mellan olika försäkringsgivare.
 • Välj om du vill ha återbetalningsskydd
  Välj om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. En försäkring utan återbetalningsskydd ger dig själv en högre pension.

När du gjort ditt val skickar vi en bekräftelse med en sammanfattning av de val du gjort.

4. Vi skickar pengarna till försäkringsgivaren

Tre månader efter att du fått informationsbrevet om att göra ditt val skickar vi pengarna till den försäkringsgivare du valt.

5. Välj fonder hos din försäkringsgivare

Om du valt en fondförsäkring kan du nu kontakta din försäkringsgivare för att välja fonder från deras fondutbud.

Du som vill göra ett nytt val

Du kan ändra ditt val och välja att en annan försäkringsgivare ska förvalta dina pengar. För att göra ett nytt val loggar du in på Mina sidor. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på Mina sidor

Så här gör du ett nytt val

1. Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och välj Din valbara del och sedan Gör ett nytt val.

2. Gör ditt val

När du gör ett nytt val gäller det för framtida pengar som din arbetsgivare betalar in till den valbara delen. Om du vill flytta pengar som du redan tjänat in ska du använda tjänsten Flytta dina pengar. Då får du också göra ett nytt val för framtida pengar.

 • Välj sparform
  Välj mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.
 • Välj försäkringsgivare
  Välj vilken försäkringsgivare som ska ta hand om dina pengar. Beroende på vilken sparform du valt kan du välja mellan olika försäkringsgivare.
 • Välj om du vill ha återbetalningsskydd
  Välj om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. En försäkring utan återbetalningsskydd ger dig själv en högre pension. Om du väljer en försäkringsgivare som du tidigare haft kan du inte välja återbetalningsskydd i e-tjänsten utan behöver vända dig till din försäkringsgivare.

När du gjort ditt val skickar vi en bekräftelse med en sammanfattning av de val du gjort.

3. Vi skickar pengarna till försäkringsgivaren

Månaden efter du gjort ditt val skickar vi pengarna till den nya försäkringsgivaren.

4. Välj fonder hos din försäkringsgivare

Om du valt en fondförsäkring kan du nu kontakta din försäkringsgivare för att välja fonder från deras fondutbud.

De val du kan göra

Sparform

Väljer du sparformen traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som placerar dina pengar. Vill du själv placera pengarna kan du istället välja fondförsäkring. Välj den som passar dig bäst.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som bestämmer hur dina pengar placeras. Försäkringsgivaren placerar pengarna i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter. Du har alltid en garanterad pension. Hur garantin ser ut varierar mellan försäkringsgivarna.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring bestämmer du själv hur dina pengar ska placeras. Det gör du genom att välja en eller flera fonder ur försäkringsgivarens utbud. Pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde. Det innebär att din pension inte är garanterad.

När du väljer fondförsäkring placeras pengarna först i en så kallad entrélösning hos försäkringsgivaren. Du kan sedan välja fonder från deras fondutbud. Du väljer fonder hos den försäkringsgivare du valt och inte hos oss.

Försäkringsgivare

Du kan välja mellan de försäkringsgivare som är anslutna till tjänstepensionsavtalet PA 16.

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • AMF
 • Kåpan Pensioner

Fondförsäkring

 • AMF
 • Futur Pension
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • SEB
 • Swedbank

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. Vill du ta bort eller lägga till återbetalningsskydd på en försäkring som du redan har, gör du det hos din försäkringsgivare.

Ta bort återbetalningsskydd

Du kan alltid ta bort återbetalningsskyddet. Om du lever ensam och inte har barn behöver du inget återbetalningsskydd. Om du inte väljer att ha ett återbetalningsskydd innebär det att du får en något högre pension. 

Lägg till återbetalningsskydd

Du kan alltid lägga till återbetalningsskydd på framtida inbetalningar till din valbara del. Inom ett år från att du får barn, blir sambo eller gifter dig kan du lägga till återbetalningsskydd på alla dina pengar. Är du nyanställd har sex månader på dig att lägga till återbetalningsskydd på alla pengar. Din pension blir något lägre när du har återbetalningsskydd.

Vem får dina pengar om du dör?

Om du har ett återbetalningsskydd går pengarna i första hand till din make, maka, eller sambo och i andra hand till dina barn.

Du kan ändra vem som i första hand ska få pengarna eller hur de ska fördelas. Det gör du genom att skriva ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande hos den försäkringsgivare du valt.

I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du också välja före detta make, maka, sambo eller barn och fosterbarn till någon av dem.

Om du vill flytta dina pengar

Om du vill kan du flytta dina pengar från en försäkringsgivare till en annan, eller till en annan sparform hos samma försäkringsgivare. För att flytta pengarna loggar du in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Så här går flytten till

 1. Du börjar med att beställa en sammanställning för att se var du har dina pengar och vilka pengar du kan flytta. Genom att beställa en sammanställning ger du oss tillåtelse att ta reda på var du har dina pengar.

 2. Vi kontaktar de försäkringsgivare som är anslutna till tjänstepensionsavtalet PA 16 för att se om du har pengar hos dem. De försäkringsgivare vi kontaktar är:

  • Alecta
  • AMF
  • Futur Pension
  • Kåpan Pensioner
  • Handelsbanken
  • Länsförsäkringar
  • SEB
  • Swedbank

  Tänk på att du även kan ha pengar hos försäkringsgivare som inte längre är anslutna till avtalet. De pengarna visas inte i sammanställningen. De försäkringsgivare vi inte kontaktar är:

  • Arkitekternas pensionskassa
  • Avanza
  • Folksam
  • KPA
  • Nordea
  • Skandia
  • SPP
 3. Vi meddelar dig när sammanställningen är färdig. Det kan ta upp till 9 dagar.

 4. När sammanställningen är färdig har du 2 veckor på dig att flytta dina pengar.

 5. I samband med att du flyttar dina pengar ska du även välja vilken försäkringsgivare som ska ta hand om de pengar som din arbetsgivare betalar in i framtiden.

 6. Du betalar en avgift för att flytta dina pengar. Du ser summan i samband med att du flyttar pengarna. Avgiften dras från pengarna du flyttar.

 7. När du har skickat in hur du vill flytta dina pengar tar det ungefär 6 veckor innan flytten är helt färdig. Vi meddelar dig när allt är klart.

 8. Du kan avbryta flytten inom 10 dagar efter att du skickat in hur du vill flytta dina pengar.

Flytta pengar från försäkringsgivare som inte längre är anslutna till tjänstpensionsavtalet PA 16

Du kan ha pengar hos försäkringsgivare som inte längre är anslutna till tjänstepensionsavtalet PA 16. De pengarna kan du inte flytta i tjänsten Flytta dina pengar på Mina sidor. I vissa fall kan du flytta de pengarna på egen hand. I tabellen ser du om du kan flytta pengar från din försäkringsgivare.

Försäkringsgivare Går att flytta pengar från försäkringsgivaren
Arkitekternas Pensionskassa Nej
Avanza Ja
Folksam Nej
KPA Ja
Nordea Ja
Skandia Ja*
SPP Ja

* Pengar går att flytta om försäkringen hos Skandia började gälla efter 1 januari 2006.

Försäkringsgivarna tar ut olika avgifter för att flytta pengar från dem. Kontakta den försäkringsgivare som du tänker flytta pengar från för att ta reda på vad det kostar.

Du kan flytta pengar på egen hand till dessa försäkringsgivare:

 • AMF
 • Futur Pension
 • Handelsbanken
 • Kåpan Pensioner
 • Länsförsäkringar
 • Swedbank

För att flytta pengarna kontaktar du den försäkringsgivare du tänker flytta pengarna till så hjälper den dig.

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar arbeta statligt slutar din arbetsgivare betala in pengar till den valbara delen. Pengarna du tjänat in finns dock kvar hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna tills det är dags för dig att gå i pension.

Hur kan du ta ut dina pengar?

Du kan välja att ta ut den valbara delen livet ut eller under en begränsad period på minst 10 år. För att börja ta ut dina pengar kontaktar du försäkringsgivaren som förvaltar dina pengar. Om du inte har gjort ett val finns dina pengar hos Kåpan Pensioner. Logga in på kapan.se eller kontakta dem för att börja ta ut dina pengar därifrån. Du kan ta ut pengarna tidigast från 62 år. Om du inte har börjat ta ut din pension när du fyllt 71 år betalas dina pengar ut till dig automatiskt..

Om du vill göra ditt val på en blankett

Om du vill göra ditt val på en blankett kan du hämta eller beställa en valblankett.

Hämta eller beställa valblankett

Kort fakta om den valbara delen

 • Du kan välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna.
 • Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos försäkringsgivaren Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).
 • Den valbara delen kallas ibland även för Ålderspension valbar.
 • Du tjänar in till den här delen som längst till du fyller 68 år.
 • Kan betalas ut från 62 år.
 • Pengarna betalas ut varje månad så länge du lever, om du inte ansöker om kortare period.

Jämför de försäkringsgivare du kan välja mellan

Jämför försäkringsgivare (nytt fönster)

Du har rätt att få information om de försäkringar som du har i din tjänstepension. Det kan handla om

 • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
 • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
 • vilka möjligheter du har att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

För den valbara delen hittar du informationen via länken till den försäkringsgivare som du väljer att placera pengarna hos.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL