Tjänstepension – född före 1988

För dig som är född före 1988 ser tjänstepensionen från din statliga anställning ut så här.

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Vissa har även rätt till en förmånsbestämd del. Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Pengarna hamnar i olika delar

Tjänstepensionen består av tre olika delar. Du kan ha rätt till två eller tre delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner, Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Det är försäkringsgivaren Kåpan Pensioner som förvaltar den här delen.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

  • Är du född före 1973 tjänar du även in till förmånsbestämd ålderspension.
  • Är du född 1973 eller senare och har en månadslön över 39 063 kronor kan du också ha rätt till förmånsbestämd ålderspension.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension

Du är försäkrad genom din anställning

Genom din anställning i staten är du försäkrad. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Gå på en informationsträff om pension

Vi ordnar informationsträffar för dig som funderar på din pensionering. Vi berättar om vad du behöver tänka på inför pensionen. Pensionsmyndigheten inleder med att berätta om den allmänna pensionen (orange kuvert). Vi på SPV berättar sedan om tjänstepensionen som du som statligt anställd får. Informationsträffarna anordnas året runt, över hela landet.

Information och anmälan till informationsträff om pension

Korta fakta om din tjänstepension

Din tjänstepension består av två eller tre delar.

  • Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988.
  • Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.
  • Din tjänstepension är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, P, O, Saco-S och Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Gör en prognos för hela din pension

Det är enkelt att ta reda på hur stor din pension kan bli.

Logga in på minPension.se och gör en prognos

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.