Tjänstepension – född före 1988

För dig som är född före 1988 ser tjänstepensionen från din statliga anställning ut så här.

Din arbetsgivare betalar in pengar varje månad till din tjänstepension. Du kan ha två eller tre delar. Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att din familj kan få pengar om du dör. Du kan även ha rätt till sjukpension om du blir långvarigt sjuk.

Pengarna placeras i olika delar

Tjänstepensionen består av olika delar. Du kan ha rätt till två eller tre delar.

Logga in på Mina sidor

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du väljer hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Det är försäkringsgivaren Kåpan Pensioner som förvaltar den här delen.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

  • Är du född före 1973 tjänar du även in till förmånsbestämd ålderspension.
  • Är du född 1973 eller senare och har en månadslön över 40 250 kronor kan du också ha rätt till förmånsbestämd ålderspension.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension

Du har skydd genom din anställning

Genom din statliga anställning har du flera skydd. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Korta fakta om din tjänstepension

Din tjänstepension består av två eller tre delar.

  • Generellt sett tillhör du Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988.
  • Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.
  • Din tjänstepension är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, P, O, Saco-S och Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor ser du vilka delr du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.