Du som är yrkes­officer

Du som jobbar som yrkesofficer har flera delar i din tjänstepension. Du har också av en tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan också få sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om du dör.

Din tjänstepension har flera olika delar

Du som jobbar som yrkesofficer, är född före 1988 och tillhör Avdelning 2 i pensionsavtalet PA 16 har flera delar i din tjänstepension som fungerar lite olika. 

Om du jobbar som yrkesofficer, är född 1988 eller senare och tillhör Avdelning 1 gäller den här sidan inte dig.

Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare

Den förmånsbestämda delen

Din arbetsgivare betalar in till den här delen tills du fyller 61 år. Du har rätt till ett belopp mellan 61 år och 65 år och ett annat från 65 år och livet ut. Delen heter förmånsbestämd ålderspension i avtalet PA 16.

Ny möjlighet att skjuta fram beloppet mellan 61 år och 65 år.

Från 1 januari 2024 finns det en möjlighet för dig som yrkesofficer att göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsätta arbeta och skjuta fram uttaget av beloppet mellan 61 år och 65 år. Du kan skjuta upp uttaget och fortsätta arbeta som längst i 48 månader (4 år) men inte längre än till månaden efter det att du fyller 65 år. Om du skjuter fram det beloppet innan 65 år skjuter du också fram beloppet som skulle gällt från 65 år. 

Du hittar mer information på Försvarsmaktens intranät. 

Ta ut beloppet från 61 år till 65 år

Du har ett belopp i din förmånsbestämda del från 61 år till 65 år. Beloppet är minst 65 procent av ditt pensionsunderlag under förutsättning att du tjänat in 30 år i statlig tjänstetid. Det krävs också att du arbetar som yrkesofficer tills du fyller 61 år och tar ut de pengar du har rätt till före 65 år i direkt anslutning till att du slutar din anställning.

Ta ut beloppet från 65 år och livet ut

Du har ett annat belopp i din förmånsbestämda del från 65 år och livet ut. Den beräknas som för övriga statligt anställda. Det vill säga utifrån din lön, hur många år du varit statligt anställd och vilket år du är född. De här pengarna kan du ta ut från 65 år eller senare om du vill.

För dig som är född mellan 1975 och 1987

Är du född mellan 1975 och 1987 behöver du ha ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) för att ha rätt till ett belopp från 65 år och livet ut. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen i din tjänstepension, som längst tills du fyller 61 år. När du fyller 61 år betalas även ett engångsbelopp in till din valbara del. Om du är anställd efter 65 år betalar arbetsgivaren in pengar till den här delen, som längst tills du fyller 69 år.

Du kan bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Du kan ut din valbara del livet ut eller under period på minst 10 år, och som tidigast från 61 år.

Delen Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till delen Kåpan Tjänste i din tjänstepension tills du går i pension. Om du är anställd efter 65 år betalar arbetsgivaren in pengar till den här delen, som längst tills du fyller 69 år.

Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension i en traditionell försäkring. Kåpan Tjänste kan du ta ut livet ut eller under en period på minst 5 år, och tidigast från 61 år.

Delen Kåpan Flex (från 1 januari 2024)

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön. Är du född före 1966 får du 0,5 procent under förutsättning att du inte har eller haft delpension enligt delpensionsavtalet.

Om du är sjuk, föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen eller ledig med rätt till graviditetspenning får du mindre eller inget inbetalt de dagarna. Det beror på att Kåpan Flex räknas på lön efter löneavdrag. Du tjänar in till den Kåpan Flex som längst till 69 år om du jobbar kvar.

Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension i en traditionell försäkring. Kåpan Flex kan du ta ut livet ut eller under en period på minst 1 år, och tidigast från 63 år.

Delen Kåpan Extra för dig som är yrkesofficer

Du som var anställd som yrkesofficer 31 december 2007  har en extra del i din tjänstepension som heter Kåpan Extra. Pengarna är placerade i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Kåpan Extra kan du ta ut livet ut eller under en period på minst 5 år, och tidigast från 61 år.

Du har skydd genom din anställning

Genom din statliga anställning har du flera skydd. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Den här avdelningen tillhör du

Om du är född före 1988 tillhör du generellt Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL