Du som är flygförare

Det här gäller för dig som är född före 1988 och arbetar som flygförare på Försvarsmakten.

Som flygförare har du pensionsålder 61 år som övriga yrkesofficerare som är födda före 1988. Du har också ett flygföraravtal som gör att du kan gå i pension från månaden efter du fyller 55 år. För att du ska kunna gå i pension enligt flygföraravtalet behöver du ha minst 25 år i flygtjänst och arbeta kvar på din tjänst inom försvarsmakten när du går i pension.

Så här kan du ta ut din tjänstepension

Du kan ta ut din tjänstepension enligt flygföraravtalet mellan  55 och 61 års ålder. Om du går i pension enligt flygföraravtalet beräknas din förmånsbestämda del på ett snitt av dina fem senaste årslöner.

Arbetar du kvar i din tjänst efter att du fyllt  55 år fortsätter du få inbetalningar som vanligt till delarna i din tjänstepension, men som längst till din pensionsålder som är 61 år.

Väljer du att gå i pension mellan 55 och 65 år betalas det in ett engångsbelopp till den valbara delen. Till Kåpan Tjänste och Kåpan Extra (om du har den delen) betalas det inte in ett engångsbelopp när du slutar din anställning.

Kontakta oss på SPV för att få en prognos på hur mycket du får i tjänstepension enligt flygföraravtalet.

Det här gäller om du går i pension från 61 år

Går du i pension från 61 år gäller samma regler som för övriga yrkesofficerare och tjänstepensionen från flygföraravtalet finns inte kvar för dig.

Du som är yrkesofficer eller flygledare

Den här avdelningen tillhör du

Om du är född före 1988 tillhör du generellt Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL