Tjänstepension – född 1988 eller senare

För dig som är född 1988 eller senare ser tjänstepensionen från din statliga anställning ut så här.

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 6 procent av din lön till din tjänstepension. Har du en lön över 41 750 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på din lön från 41 751 kronor och uppåt.

Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att din familj kan få pengar om du dör. Du kan även ha rätt till sjukpension om du blir långvarigt sjuk.

Pengarna hamnar i olika delar

Tjänstepensionen består av tre olika delar.

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 41 750 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt.

Du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 41 750 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Kåpan Flex

Du är försäkrad genom din anställning

Genom din anställning i staten är du försäkrad. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Kort fakta om din tjänstepension

Din tjänstepension består av tre olika delar.

  • Om du är född 1988 eller senare tillhör du Avdelning 1 i tjänstepensionsavtalet PA 16.
  • Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.
  • Din tjänstepension är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, P, O, Saco-S och Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor ser du vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL