Kåpan Tjänste – född 1988 eller senare

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt.

Om du tjänar du mer än 41 750 kronor i månaden betalar arbetsgivaren även in 10 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt.

Exempel: Så mycket pengar betalas in

Paulo tjänar 43 000 kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 2 procent på hans lön upp till 41 750 kronor och 10 procent på lönen från 41 751 till 43 000 kronor (1250 kronor).

2 % x 41 750 = 835 kronor
10 % x 1250 = 125 kronor

Totalt: 835 + 125 = 960 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in till Paulos Kåpan Tjänste.

Beloppet 41 750 är summan av 7,5 inkomstbasbelopp (delat i 12) vilket är det som uträkningen bygger på.

Dina pengar placeras hos Kåpan Pensioner

Pengarna som din arbetsgivare betalar in placeras i Kåpan Tjänste, en traditionell livförsäkring med garanterad ränta som förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Pensioner. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill.

Om Kåpan Tjänste på Kåpan Pensioners webbplats

Rätt till information om de försäkringar du har i din tjänstepension

Du har rätt att få information om de försäkringar som du har i din tjänstepension. Det kan handla om

  • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
  • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
  • vilka möjligheter du har att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

Läs mer om dina försäkringar på kapan.se

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar arbeta statligt slutar din arbetsgivare betala in pengar. Pengarna du tjänat in finns dock kvar hos Kåpan Pensioner tills det är dags för dig att gå i pension.

Du kan ta ut Kåpan Tjänste från 62 år

För att få din pension skickar du in en ansökan. Om du inte har börjat ta ut din pension när du fyller 71 år betalas Kåpan Tjänste ut automatiskt till dig. Pengarna betalas ut varje månad och så länge du lever.

Kort fakta om Kåpan Tjänste

  • Kåpan Tjänste kallas även för Ålderspension obligatorisk.
  • Kan betalas ut från 62 år.
  • Du tjänar in till den här delen som längst till du fyller 68 år.
  • Pengarna betalas ut varje månad så länge du lever.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.