Sparpremie

Du som arbetsgivare betalar sparpremier för anställda som tjänar in till förmånsbestämd ålderspension.

För att tjäna in till förmånsbestämd ålderspension ska den anställda vara född 1972 eller tidigare. Även personer födda mellan 1973 och 1987 kan tjäna in till förmånsbestämd ålderspension om lönen är tillräckligt hög. Om du som arbetsgivare blev ansluten till det statliga tjänstepensionsavtalet senare än 2003 gäller andra årsgränser.

Du som arbetsgivare börjar betala in sparpremien tidigast från och med 28 års ålder och längst till och med månaden före personen blir 65 år.

Sparpremien delas upp i

  • sparpremie ÅPE, som finansierar förmånsbestämd ålderspension efter 65 år
  • sparpremie ÅPF, som finansierar förmånsbestämd ålderspension före 65 år för de som har en lägre pensionsålder än 65 år.

Försäkringstekniskt och individuellt beräknad

Sparpremien är försäkringstekniskt- och individuellt beräknad. Att den är försäkringstekniskt beräknad innebär att vi gör antaganden om livslängd, ränta och omkostnader. Att den är individuellt beräknad innebär att faktorer som den anställdas ålder, lön, löneökningar, tjänstetid och pensionsålder påverkar premiens storlek.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL