Anställd ändrar sin arbetstid

Om en anställd går ner eller upp i arbetstid påverkar det storleken på tjänstepensionen. Det påverkar också premierna du som arbetsgivare betalar.

Vad behöver du göra?

Du bör informera den anställda om hur ändrad tjänstetid påverkar pensionen. Du måste rapportera den nya omfattningen till oss och du fortsätter att betala in premier. 

Informera om hur ändring påverkar tjänstepensionen

Beroende på om den anställda ändrar omfattning i tjänsten eller om den anställda tar tjänstledigt på deltid påverkar det tjänstepensionen på lite olika sätt.

Information för anställda om hur tjänstepensionen påverkas av att gå ner i arbetstid

Fortsätt att betala in premier

Oavsett om en anställd ändrar hur mycket hen ska jobba genom att ändra omfattning på sin tjänst eller genom att ta tjänstledigt på deltid ska du fortsätta att betala in premier. Hur mycket du ska betala in beror på vilken arbetstid och lön den anställda har.

Rapportera in ny omfattning

Om omfattningen på tjänsten ändras behöver du rapportera det till oss. Behöver du hjälp med hur du ska göra i just ditt lönesystem för att rapporteringen till oss ska bli rätt enligt våra överföringskrav ska du kontakta supporten för ditt lönesystem.

Vad kostar det?

Hur mycket du som arbetsgivare ska betala i premier beror på hur ändringen påverkar den anställdas pensionsunderlag och utbetalda lön.

Så påverkas premierna om tjänstens omfattning ändras

  • Premier till den valbara delen, delen Kåpan Tjänste och delen Kåpan Flex betalar du som vanligt utifrån den lön du betalar ut.
  • Sparpremien för den förmånsbestämda delen baseras på hela pensionsunderlaget, oavsett om den anställda arbetar hel- eller deltid. Ändrad omfattning innebär vanligtvis också ändrad lön. När den ändrade lönen blir den del av pensionsunderlaget påverkas också sparpremien.
  • Du fortsätter att betala kollektiva premier som vanligt. De flesta kollektiva premier (risk, ÖB, VS och TA) grundar sig på pensionsunderlaget. Hur mycket du betalar för påverkas av när den nya lönen blir en del av pensionsunderlaget. TGL-premien påverkas inte av att omfattningen på tjänsten ändras eftersom den tas ut som ett fast belopp per månad.

Så påverkas premierna om den anställda blir tjänstledig på deltid

  • Premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex betalar du som vanligt utifrån den lön du betalar ut.
  • Sparpremien för den förmånsbestämda delen baseras på pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget påverkas inte av att den anställda är tjänstledig på deltid.
  • Du fortsätter att betala alla kollektiva premier som vanligt.

Mer om de olika premierna på sidan Premier

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL