Anställd får extra inbetalningar

Den anställda har möjlighet att sätta av extra pengar till sin tjänstepension genom en enskild överenskommelse. De kan också få extra inbetalningar om du som arbetsgivare tecknar ett lokalt kollektivavtal.

Pengarna placeras olika beroende på om den extra inbetalningen görs genom en enskild överenskommelse eller ett lokalt kollektivavtal.

Enskild överenskommelse

Den enskilda överenskommelsen kallas ibland löneväxling. Det kan till exempel vara att avstå lön eller sparade semesterdagar mot att du som arbetsgivare betalar in mer pengar till tjänstepensionen. Det kan vara i form av inbetalningar varje månad eller som ett engångsbelopp.

  • För anställda som omfattas av Avdelning 1 kan du göra dessa extra inbetalningar så länge anställningen fortgår dock längst till den anställda uppnår den i 32 a § LAS angivna åldern. För åren 2020-2022 är den 68 år. 2023 höjs den till 69 år.
  • För anställda som omfattas av Avdelning 2 kan du göra dessa extra inbetalningar så länge anställningen fortgår dock längst till månaden innan arbetstagaren fyller 67 år.

Pengarna placeras i den valbara delen för både Avdelning 1 och Avdelning 2. Har den anställda inte gjort något val för den valbara delen placeras pengarna hos Kåpan Pensioner i försäkringen Kåpan Valbar.

Lokalt kollektivavtal

Du som arbetsgivare har tillsammans med fackförbunden på arbetsplatsen möjlighet att teckna ett lokalt kollektivavtal om extra inbetalningar för en grupp anställda eller för alla anställda.

  • Anställd född före 1988 (Avdelning 2) får sina pengar placerade i Kåpan Extra.
  • Anställd född 1988 eller senare (Avdelning 1) får sina pengar placerade i Kåpan Flex.

Vad behöver du göra?

Du som arbetsgivare har ansvar för att informera den anställda om vad som gäller vid extra inbetalningar. Du ska också rapportera in uppgifterna om de extra avsättningarna till oss på samma sätt som du rapporterar övriga anställningsuppgifter.

Informera den anställda

Det är du som arbetsgivare som ska informera de anställda om sina möjligheter till extra inbetalningar. Se därför till att det finns information på till exempel ert intranät om vilka möjligheter som finns hos er, hur pengarna placeras och hur det påverkar resten av pensionen.

Rapportera extra inbetalningar

Hur du ska rapportera skiljer sig åt beroende på om det är en enskild överenskommelse eller ett lokalt kollektivavtal.

Är det en enskild överenskommelse ska du rapportera inbetalningen på Extra valbar och är det ett lokalt kollektivavtal ska du rapportera inbetalningen på Extra obligatorisk. Du rapporterar antingen för Avdelning 1 eller för Avdelning 2 beroende på vilken avdelning den anställda tillhör.

Räkna ut premiebestämda premier vid löneväxling

När du har gjort en enskild överenskommelse med en anställd om att hen avstår lön för att få extra inbetalning (löneväxling), ska du räkna ut premierna till den valbara delen och till Kåpan Tjänste på lönen innan löneväxlingen.

Sammanfattande tabell

I tabellen nedan kan du se hur pengarna placeras och hur du ska rapportera inbetalningarna.

Avdelning Överenskommelse enligt Pengarna placeras i Så rapporterar du
Avdelning 1 Enskild överenskommelse Den valbara delen Extra valbar
Avdelning 2 Enskild överenskommelse Den valbara delen Extra valbar
Avdelning 1 Lokalt kollektivavtal Kåpan Flex* Extra obligatorisk
Avdelning 2 Lokalt kollektivavtal Kåpan Extra Extra obligatorisk

*Före 2019 placerades denna del i Kåpan Tjänste.

 

Vill du som arbetsgivare veta mer om enskilda överenskommelser eller lokalt kollektivavtal ska du kontakta Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL