Anställd får extra inbetalningar

Den anställda har möjlighet att få extra pengar inbetalt till sin tjänstepension. Det kan vara genom en enskild överenskommelse eller genom lokalt kollektivavtal.

Från den 1 januari 2017 ändrades både sparform och hur den anställda kan ta ut pengarna. Pengarna har tidigare placerats i Kåpan Extra, men enligt tjänstepensionsavtalet PA 16 ska pengarna placeras olika beroende på om det är en enskild överenskommelse eller ett lokalt kollektivavtal.

Enskild överenskommelse

Den enskilda överenskommelsen kallas ibland löneväxling. Det kan till exempel vara att avstå lön eller sparade semesterdagar mot att du som arbetsgivare betalar in mer pengar till tjänstepensionen. Det kan vara i form av insättningar varje månad eller som ett engångsbelopp.

Pengarna placeras i den valbara delen för både Avdelning I och Avdelning II. Har den anställda inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner i Kåpan Valbar.

Lokalt kollektivavtal

Du som arbetsgivare  har tillsammans med fackförbunden på arbetsplatsen möjlighet att teckna ett lokalt kollektivavtal om extra inbetalningar för en grupp anställda eller för alla anställda.

  • Anställd född före 1988 (Avdelning II) får sina pengar placerade i Kåpan Extra.
  • Anställd född 1988 eller senare (Avdelning I) fick mellan januari 2017 och december 2018 sina pengar placerade i Kåpan Tjänste. Från januari 2019 får dom sina pengar placerade i Kåpan Flex.

Vad behöver du göra?

Du som arbetsgivare ska informera den anställda om vad som gäller vid extra inbetalningar. Du ansvarar dessutom för att rapportera in uppgifter till oss om extra inbetalningar till den anställdas tjänstepension.

Informera den anställda

Det är du som arbetsgivare som ska ge de anställda information om sina möjligheter till extra inbetalningar. Se därför till att det finns information på till exempel ert intranät om möjligheten till extra inbetalningar och om hur pengarna placeras.

Rapportera extra inbetalningar

Hur du ska rapportera skiljer sig åt beroende på om det är en enskild överenskommelse eller ett lokalt kollektivavtal. Är det en enskild överenskommelse ska du rapportera inbetalningen på Extra valbar och är det ett lokalt kollektivavtal ska du rapportera inbetalningen på Extra obligatorisk. Du rapporterar antingen för Avdelning I eller för Avdelning II beroende på vilken avdelning den anställda tillhör.

I tabellen nedan kan du se hur pengarna placeras och hur du ska rapportera inbetalningarna.

Avdelning Överenskommelse enligt Pengarna placeras i Så rapporterar du
Avdelning I Enskild överenskommelse Den valbara delen Extra valbar
Avdelning II Enskild överenskommelse Den valbara delen Extra valbar
Avdelning I Lokalt kollektivavtal Kåpan Flex Extra obligatorisk
Avdelning II Lokalt kollektivavtal Kåpan Extra Extra obligatorisk

Vill du som arbetsgivare veta mer om enskilda överenskommelser eller lokalt kollektivavtal ska du kontakta Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.