Anställd blir förälder

Den anställda kan ha rätt till olika former av ledighet när hen blir förälder. Hur du som arbetsgivare ska rapportera och betala premier till oss beror på när den anställda är född och hur hen tar ut sin föräldraledighet.

Den anställda fortsätter att tjäna in till sin tjänstepension när hen är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen, men delarna i tjänstepensionen kan påverkas lite olika. 

Ersättningar för föräldraledighet

Som förälder kan den anställda få ersättning från Försäkringskassan, till exempel graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Dessutom kan hen få en kompletterande ersättning som heter föräldrapenningtillägg från dig som arbetsgivare. Ersättningarna kan påverka hur du ska rapportera ledigheten och därmed inbetalningarna till tjänstepensionen.

Vad behöver du göra?

Du fortsätter rapportera uppgifter till oss under ledighetstiden. Innan ledigheten bör du informera den anställda om hur föräldraledighet påverkar tjänstepensionen. Du kan också uppmana den anställda att fundera på möjligheten att lägga till återbetalningsskydd.

Fortsätt rapportera anställningsuppgifter

Du ska fortsätta att rapportera uppgifter till oss även under ledigheten.

Den valbara delen och Kåpan Tjänste

Den anställda tjänar in till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Under ledigheten räknar du premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste på lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Om den anställda sen fortsätter att vara ledig på deltid utan stöd av Föräldraledighetslagen räknas det som vanlig tjänstledighet. Premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste räknar du då på lön efter avdrag för ledigheten.

Kåpan Flex

Den anställda kan tjäna in till Kåpan Flex under ledigheten om hen får en lön utbetald, exempelvis föräldrapenningtillägg.

Premie till Kåpan Flex räknar du alltid på den utbetalda lönen före skatteavdrag.

Förmånsbestämda delen

Så länge den anställda är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning behöver du inte rapportera någon ledighet till oss.

Men om den anställda, sen när barnet blir äldre, fortsätter att vara ledig på deltid utan stöd av föräldraledighetslagen räknas det som vanligt tjänstledighet. Då ska du rapportera ledighetsorsaken Ledig utan lön (I5) med aktuell ledighetsomfattning. 

Beräkning och rapportering av premier 

Mer information om hur du räknar premier för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex i samband med föräldraledighet finns att läsa i vägledningen till överföringskraven. Information om hur du rapporterar premieuppgifter finns att läsa i avsnitten Premier avdelning 1 och Premier avdelning 2. Behöver du hjälp med hur du ska göra i just ditt lönesystem för att rapporteringen till oss ska bli rätt enligt våra överföringskrav ska du kontakta supporten för ditt lönesystem.

Informera om hur tjänstepensionen påverkas

Vad den anställda tjänar in till tjänstepensionen beror på när den anställda är född och hur hen är ledig. Om den anställda exempelvis väljer att gå ner i arbetstid efter föräldraledigheten kan tjänstepensionen påverkas.

Informera om återbetalningsskydd

Inom ett år efter att den anställda blivit förälder finns det möjlighet att lägga till återbetalningsskydd. Vilka delar av tjänstepensionen den anställda kan lägga till återbetalningsskydd på beror på vilken avdelning i pensionsavtalet hen tillhör. Den anställda kan även ändra i vilken ordning familjen får pengarna om personen dör. För att ändra ordningen skickar hen in ett så kallat förmånstagarförordnande.

Information för föräldrar om tjänstepension under föräldraledighet

Vad kostar det?

Vilket år den anställda är född påverkar vilka premier du som arbetsgivare ska betala.

Premier till den valbara delen och delen Kåpan Tjänste

Oavsett vilket år den anställda är född fortsätter du betala in premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Premierna räknas på den anställdas lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Före 2019 gällde annat för anställda födda före 1988

Före 2019 betalade du premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste i upp till 18 månader per barn. Premierna räknades då på den anställdas fasta lön eller utbetald lön om den var högre. Efter 18 månader räknades premierna på utbetald lön (före skatteavdrag).

Premier till delen Kåpan Flex 

Du betalar bara in premier till Kåpan Flex om den anställda har den delen och har en utbetald lön under ledigheten.

Den premien räknas på lön efter avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska ingå i underlagssumman.

Premier till den förmånsbestämda delen

Om den anställda är född före 1988 och har rätt till den förmånsbestämda delen betalar du sparpremie under hela föräldraledigheten. Sparpremien räknas på den anställdas pensionsunderlag.

Mer om föräldraledighet

Här kan du läsa mer:

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL