Anställd blir förälder

Den anställda kan ha rätt till olika former av ledighet när personen blir förälder. Hur du som arbetsgivare ska rapportera och betala premier till oss beror på när den anställda är född och hur hen tar ut sin föräldraledighet.

Som förälder kan den anställda få ersättning från Försäkringskassan, till exempel graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Dessutom kan hen få en kompletterande ersättning som heter föräldrapenningtillägg från dig som arbetsgivare.

Vad behöver du göra?

Du fortsätter rapportera uppgifter till oss under ledighetstiden. Innan ledigheten bör informera den anställda om hur föräldraledighet påverkar tjänstepensionen. Du kan också uppmana den anställda att fundera på möjligheten att lägga till återbetalningsskydd.

Fortsätt rapportera anställningsuppgifter

Du ska fortsätta att rapportera uppgifter till oss även under ledigheten.

Den valbara delen och Kåpan Tjänste

Under ledigheten räknar du premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste på lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Den anställda tjänar in till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Kåpan Flex

Premie till Kåpan Flex räknar du alltid på den utbetalda lönen före skatteavdrag.

Den anställda kan tjäna in till Kåpan Flex under ledigheten om hen får en lön utbetald, exempelvis föräldrapenningtillägg.

Förmånsbestämd pension

Om den anställda är helt föräldraledig utan ersättning från Försäkringskassan rapporterar du Ledig utan lön (I5) den perioden. Du betalar sparpremie de åtta första lediga månaderna (om den anställda har rätt till förmånsbestämd pension). Gör den anställda ett avbrott i ledigheten börjar de åtta månaderna om.

Mer information om hur du räknar premiebestämda premier finns att läsa i kapitel 6 i överföringskraven. Information om hur du rapporterar exempelvis premieuppgifter och ledigheter finns att läsa i kapitel 7.

Överföringskrav

Informera om hur tjänstepensionen påverkas

Vad den anställda tjänar in till tjänstepensionen beror på när den anställda är född och hur hen är ledig. Om den anställda exempelvis väljer att gå ner i arbetstid efter föräldraledigheten kan tjänstepensionen påverkas.

Informera om återbetalningsskydd

Inom ett år efter att den anställda blivit förälder finns det möjlighet att lägga till återbetalningsskydd. Vilka delar av tjänstepensionen den anställda kan lägga till återbetalningsskydd på beror på när hen är född. Den anställda kan även ändra i vilken ordning familjen får pengarna om personen dör. För att ändra ordningen skickar hen in ett så kallat förmånstagarförordnande.

Information för anställda om återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande

Vad kostar det?

Vilket år den anställda är född påverkar vilka premier du som arbetsgivare ska betala.

Premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste

Du fortsätter betala in premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Premierna räknas på den anställdas lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Före 2019 gällde annat för anställda födda före 1988

Före 2019 betalade du premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste i upp till 18 månader per barn. Premierna räknades då på den anställdas fasta lön eller utbetald lön om den var högre. Efter 18 månader räknades premierna på utbetald lön (före skatteavdrag).

Premier till Kåpan Flex eller till förmånsbestämd pension

Om den anställda är född 1988 eller senare (och omfattas av Avdelning 1) och har en utbetald lön under ledigheten betalar du också premier till Kåpan Flex. Den premien räknas på lön efter avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska ingå i underlagssumman.

Om den anställda är född före 1988 (och omfattas av Avdelning 2) och har rätt till förmånsbestämd ålderspension betalar du en sparpremie. Sparpremien räknas på den anställdas pensionsunderlag.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL