Avtal och författningar

Just nu gäller tjänstepensionsavtalet PA 16 för anställda i staten. Avtalet reglerar tjänstepension, sjukpension och efterlevandepension. Före PA 16 fanns pensionsavtalen PA 03, PA-91 och Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Tjänstepensionsavtalet PA 16 har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket. Det finns också andra avtal och författningar som de anställda kan omfattas av och du som arbetsgivare behöver förhålla dig till.

Statliga tjänstepensionsavtal

Det finns tre statliga tjänstepensionsavtal.

Tjänstepensionsavtalet PA 16

Statligt tjänstepensionsavtal som reglerar tjänstepension, sjukpension och efterlevandepension (kollektivavtal). Gäller från den 1 januari 2016. Ändringar från 1 januari 2024.

Om PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats

Tjänstepensionsavtalet PA 03

Tidigare statligt tjänstepensionsavtal (kollektivavtal). Ersattes av tjänstepensionsavtalet PA 16 den 1 januari 2016.

Om PA 03 på Arbetsgivarverkets webbplats

Tjänstepensionsvtalet PA-91

Tidigare statlig tjänstepensionsavtal (kollektivavtal). Ersattes av tjänstepensionsavtalet PA 03 den 1 januari 2003.

Om PA-91 på Arbetsgivarverkets webbplats

Förordning för vissa anställda som inte har en statlig anställning (PISA-förordningen)

Det finns två förordningar som omfattar anställda som inte har en statlig anställning.

SFS 2003:56

Om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa anställda som inte har en statlig anställning (PISA-förordningen).

Om SFS 2003:56 på Riksdagens webbplats

SFS 1991:1427

Om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa anställda som inte har en statlig anställning (äldre PISA-förordningen).

Om SFS 1991:1427 på Riksdagens webbplats

Förordning för vissa anställda med statlig chefsanställning

Förordning för vissa anställda som har en statlig chefsanställning.

SFS 2016:411

Om avgångsförmåner för vissa anställda med statlig chefsanställning. Förordningen ersatte SFS 2003:55 den 1 januari 2017. Tidigare SFS 2003:55 ersatte SFS 1995:1038 som i sin tur ersatte SFS 1991:1160.

Om SFS 2016:411 på Riksdagens webbplats

Om SFS 2003:55 på Riksdagens webbplats

Om SFS 1995:1038 på Riksdagens webbplats

Om SFS 1991:1160 på Riksdagens webbplats

Avtal om omställning (AO)

Reglerar omställningsåtgärder och eventuella ersättningar vid uppsägning. Gäller från den 1 januari 2015. Ersatte tidigare trygghetsavtalet.

Avtal om statens grupplivförsäkring (TGL-S)

Reglerar ersättningar vid dödsfall (kollektivavtal).

Om avtal om statens grupplivförsäkring (TGL-S) på Arbetsgivarverkets webbplats

Avtal om ersättning vid personskada (PSA)

Reglerar ersättning vid personskada (kollektivavtal). Administreras av Afa Försäkring.

Om avtal om ersättning vid personskada (PSA) på Arbetsgivarverkets webbplats

Avtal och förordning för lokalanställda

Det finns ett avtal som reglerar tjänstepensioner för lokalanställda svenska medborgare i utlandet. För icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter är det en förordning som reglerar pensionsvillkoren.

Avtal för lokalanställda

Reglerar tjänstepensioner och avgångsförmåner för lokalanställda svenska medborgare i utlandet (kollektivavtal).

SFS 1984:1042

Om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter (förordning).

Om SFS 1984:1042 på Riksdagens webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL