Nyanställd

Som arbetsgivare ska du informera dina nyanställda om vad som ingår i tjänstepensionen från deras statliga anställning.

En person som blir statligt anställd omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Tjänstepensionen ser olika ut beroende på vilket år den anställda är född. Utöver tjänstepensionen har statligt anställda även rätt till sjukpension om de blir långvarigt sjuka och pengar till familjen om de dör.

Vad behöver du göra?

Som arbetsgivare ska du informera dina nyanställda om hur tjänstepensionen från statlig anställning ser ut och att de har rätt till försäkringar som ingår i den. Du ansvarar också för att rapportera in anställningsuppgifter till oss.

Rapportera anställningsuppgifter

Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera in anställningsuppgifter till oss. Vi behöver få in rätt uppgifter för att både kostnaden för dig som arbetsgivare och den anställdas tjänstepension ska bli rätt. I överföringskraven hittar du vilka uppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss.

Överföringskrav

Informera om tjänstepensionen och övriga försäkringar

Det finns det flera saker som du som arbetsgivare bör informera om:

  • Vilka delar tjänstepensionen från statlig anställning består av.
  • Att den nyanställda kan välja hur den valbara delen ska förvaltas.
  • Att om den anställda vill ha återbetalningsskydd på Kåpan Tjänste och Kåpan Flex måste hen göra ett val inom sex månader efter att försäkringen tecknas.

Om återbetalningsskydd på Kåpans webbplats

  • Att den nyanställda har rätt att i förväg få viss information om de försäkringar som ingår i tjänstepensionen. Det gäller de delar av tjänstepensionen som förvaltas av Kåpan Tjänstepension, andra tjänstepensionsföretag, försäkringsbolag eller banker. Det gäller bland annat
    • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
    • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
    • vilka möjligheter det finns att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

Information som riktar sig till nyanställda

Om den anställda bor utomlands ska hen anmäla sin adress till Skatteverket.

Information på engelska

Det finns information på engelska för nyanställda. Information om tjänstepensionen finns även på webbplatsen findyourpension.eu.

Vad kostar tjänstepensionen för dig som arbetsgivare?

Kostnaderna beror på när personen är född.

För anställda födda före 1988

För anställda födda före 1988 består tjänstepensionen av fyra olika delar. Den anställda kan ha rätt till två eller tre delar.

Till den valbara delen betalar du som arbetsgivare premier som motsvarar 2,5 procent av den anställdas lön. Premierna betalar du varje månad för personer mellan 23 och 69 år.

Till delen Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare premier som motsvarar 2 procent av den anställdas lön. Premierna betalar du varje månad för personer mellan 23 och 69 år.

Till delen Kåpan Flex betalar du som arbetsgivare premier som motsvarar 0,5 eller 1,5 procent av den anställdas lön beroende på när hen är född (efter vissa löneavdrag). Premierna betalar du varje månad för personer upp till 69 år.

Premiebestämd pension

För personer som är födda före 1973 (och för yngre personer som har ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp) betalar du en premie till den förmånsbestämda delen, den så kallade sparpremien. Sparpremien är individuellt och försäkringstekniskt beräknad. Det innebär att personens ålder, pensionsålder och tidigare anställningar påverkar pensionskostnaden.

Sparpremien

För anställda födda 1988 eller senare

Anställda födda 1988 eller senare har en tjänstepension som består av tre delar.

Till den valbra delen betalar du som arbetsgivare betalar in premier som motsvarar 2,5 procent av den anställdas lön upp till 44 375 kronor i månaden. Har den anställda en högre lön betalar du in premier som motsvarar 20 procent på lön från 44 376 kronor och uppåt.

Till delen Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön upp till 44 375 kronor i månaden. Har den anställda en högre lön betalar du in premier som motsvarar 10 procent på lön från 44 376 kronor och uppåt.

Till delen Kåpan Flex betalar du som arbetsgivare in premier som motsvarar 1,5 procent av den anställdas lön (efter vissa löneavdrag).

Samtliga delar betalar du som arbetsgivare in till varje månad för personer upp till 69 år.

Övriga försäkringar

På samma faktura som premien för den förmånsbestämda delen ingår också premier för en rad andra förmåner och försäkringar som anställda inom staten omfattas av. Dessa tas ut i form av kollektiva premier.

Kollektiva premier

Ska du anställa en person som är helt ny inom staten?

Om en person är helt ny inom staten och tjänar in till den förmånsbestämda delen till 65 år, kan du använda lathunden Årskostnad för nyanställd inom staten för att se pensionskostnaden det första året. Den finns på sidan prognos över pensionskostnad.

Årskostnad för nyanställd (pdf. nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL