Anställd blir sjuk

Om en anställd får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi på SPV också ut pengar till personen. Pengarna som vi betalar ut kallas sjukpension.

Det finns två olika typer av sjukpension: tillfällig sjukpension och sjukpension.

Information för anställda om sjukpension

Vad behöver du göra?

Som arbetsgivare hjälper du den anställda att ansöka om sjukpension. Du ska även rapportera in till oss att personen är sjuk och informera den anställda om sjukpension.

Ansökan om tillfällig sjukpension eller sjukpension

Du som arbetsgivare ska hjälpa den anställda att ansöka om tillfällig sjukpension eller sjukpension.

Du hjälper den anställda att ansöka om tillfällig sjukpension när

 • den anställda får aktivitetsersättning (oavsett omfattning) från Försäkringskassan
 • den anställda får sjukersättning med lägre omfattning än 100 procent från Försäkringskassan. Ansökan om tillfällig sjukpension ska skickas in även om beslutet från Försäkringskassan gäller tills vidare.

Du hjälper den anställda att ansöka om sjukpension när

 • den anställda får sjukersättning på 100 procent från Försäkringskassan tills vidare.

Så här hjälper du den anställda att ansöka om tillfällig sjukpension

 1. Meddela oss att du har en anställd som har rätt till tillfällig sjukpension genom att skicka en kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning till oss.
 2. Vi skickar då blanketten Ansökan om tillfällig sjukpension förifylld till dig.
 3. Fyll i uppgifter om den som ansöker om sjukpension tillsammans med den anställda.
 4. Skriv under blanketten och skicka tillbaka den till oss.

Så här hjälper du den anställda att ansöka om sjukpension

 1. Meddela oss att du har en anställd som avslutar sin anställning på grund av sjukpension genom att skicka en kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning. Ange också sista anställningsdag.
 2. Vi skickar då blanketten Ansökan om sjukpension - när anställningen upphör förifylld till dig.
 3. Skriv under blanketten och skicka tillbaka den till oss.
 4. Vi skickar också ett informationsbrev till den anställda med information om sjukpension. Tillsammans med brevet skickar vi en sammanställning med anställningsuppgifter (matrikel) som den anställda ska skriva under.
 5. Om det är något i sammanställningen av anställningsuppgifter (matrikeln) som inte stämmer så bifoga den med anteckningar om önskade ändringar när du skickar tillbaka blanketten Ansökan om sjukpension - när anställningen upphör till oss.

För dig som inte har vår service med förifyllda handlingar

Så här ansöker du om tillfällig sjukpension för en anställd

 • Fyll i Ansökan om tillfällig sjukpension.
 • Legitimera dig och skicka in ansökan.
 • Skicka med en kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Så här ansöker du om sjukpension för en anställd

 • Ta ut en sammanställning med anställningsuppgifter (matrikel) som den anställda ska skriva under. Sammanställningen kan du ta ut i vår självbetjäningstjänst Visa anställning.
 • Fyll i Ansökan om sjukpension - när anställningen upphör. Skicka med en kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • Legitimera dig och skicka in ansökan.
 • Om det är något i sammanställningen av anställningsuppgifter (matrikeln) som inte stämmer så bifoga den med anteckningar om önskade ändringar.

Rapportera tillfällig sjukpension eller sjukpension

När du har en anställd som har tillfällig sjukpension eller sjukpension ska du rapportera det till oss. Även när en anställd är sjuk och inte kan utföra sitt arbete fullt ut i mer än 90 dagar ska du rapportera det till oss.

Tillfällig sjukpension eller sjuk längre än 90 dagar

Rapportera Sjuk från dag 91 (ledighetsorsak I1) från och med den 91:a sjukdagen eller från första dag med tillfällig sjukpension. Läs mer om rapportering av tillfällig sjukpension i kapitel 7.7 Ledigheter i överföringskraven.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Sjukpension

För att en anställd ska kunna få sjukpension från SPV måste du avsluta personens anställning. Du rapporterar Avgång med sjukpension (avslutsorsak S1). Läs mer om rapportering av sjukpension i kapitel 7.6 Perioder i överföringskraven.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Informera om vad som gäller vid sjukpension

Här kan den anställda läsa vad som gäller om hen blir sjuk.

Information om sjukpension riktad till den anställda

Vad kostar det?

Din premiekostnad påverkas när en anställd är sjuk och inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Det gäller när den anställda

 • varit borta från arbetet (helt eller delvis) på grund av sjukdom eller skada i mer än 90 dagar eller
 • får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan (och därmed tillfällig sjukpension från oss).

Premier för förmånsbestämd ålderspension

En anställd som blir sjuk fortsätter att tjäna in till sin förmånsbestämda ålderspension men du som arbetsgivare blir helt eller delvis befriad från att betala sparpremien. Premiebefrielsen följer sjukledighetens omfattning och räknas av direkt vid varje månadsfakturering.

Exempel på hur sparpremien påverkas vid sjukledighet

 • Om en anställd är sjuk på heltid (100 procent) i mer än 90 dagar betalar du ingen sparpremie från dag 91.
 • Om en anställd är sjuk på halvtid (50 procent) i mer än 90 dagar betalar du halva sparpremien från dag 91.
 • Om den anställda får tillfällig sjukpension på 25 procent betalar du 75 procent av sparpremien från första dagen.

Premier för premiebestämd ålderspension

En anställd som blir sjuk fortsätter att tjäna in till den valbara delen och Kåpan Tjänste (men inte till Kåpan Flex) men du som arbetsgivare blir helt eller delvis befriad från att betala premier.

Premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste beräknar du på fasta lönen när den anställda är sjuk. Du betalar in full premie löpande under året och i april varje år får du återbetalning av premier för de som har varit sjuklediga mer än 90 dagar i följd under föregående år. Premiebefrielsen följer sjukledighetens omfattning. Du får återbetalningen i form av en separat kreditfaktura.

Premien till Kåpan Flex beräknas alltid på utbetald lön. Om en anställd är helt sjukledig och därmed inte får någon lön utbetald ska du alltså inte betala något till Kåpan Flex.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL