Visa anställning

I Visa anställning har du som arbetsgivare tillgång till vårt register med anställningsuppgifter.

Logga in och använd Visa anställning

Logga in på självbetjäningstjänster för arbetsgivare

Registret är öppet dygnet runt. Uppgifterna presenteras i fem vyer som ger en översikt av de anställningsuppgifter som ligger till grund för tjänstepensionen.

Det finns vissa behörighetsbegränsningar i Visa anställning för att skydda pågående anställningar. Det innebär att du inte kan se en tidigare anställds pågående anställning hos en annan arbetsgivare.

Dina anställningsuppgifter

Med Visa anställning kan du även göra utskrifter av Dina anställningsuppgifter (matrikelutdrag). Det är en sammanställning av en persons statliga anställningar, löneuppgifter och ledigheter som är tjänstepensionsgrundande för förmånsbestämd ålderspension. För att skriva ut behöver du ha Adobe Reader installerad på datorn.

All anställningstid visas inte

Uppgifterna i sammanställningen bör inte användas för att räkna ut vilka anställda som ska tilldelas utmärkelsen NOR (Nit och redlighet i rikets tjänst) eller för turordningsregler. Uppgifterna i sammanställningen innehåller bara de anställningsuppgifter som är pensionsgrundande för förmånsbestämd ålderspension. Det behöver inte vara samma uppgifter som du som arbetsgivare ska använda vid beräkning av NOR eller turordningsregler.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL