Nyanställd

När du blir nyanställd i staten börjar din arbetsgivare betala in pengar till din tjänstepension. Som nyanställd finns det också några frågor du behöver fundera på.

Det här är din tjänstepension

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut.

Född före 1988

Tjänstepensionen består av tre olika delar. Du kan ha rätt till två eller tre delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare och om den ska vara med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste, en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det är Kåpan Pensioner som förvaltar den här delen.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

Är du född före 1973 tjänar du även in till en förmånsbestämd del. Är du född 1973 eller senare och har en månadslön över 41 750 kronor kan du också ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. Storleken på denna del påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension

Du ser dina delar på Mina sidor

På Mina sidor kan du se vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att den visas först när din genomsnittslön för de fem föregående åren, det så kallade pensionsunderlaget, är över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du inte arbetat statligt i fem år  visas den när genomsnittslönen för det år du jobbat statligt är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Född 1988 eller senare

Din tjänstepension består av tre olika delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 41 750 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare och om den ska vara med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 41 750 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 41 751 kronor och uppåt. Kåpan Tjänste är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter vissa löneavdrag), en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. 

Kåpan Flex 

Du ser dina delar på Mina sidor

På Mina sidor kan du se vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar.

Logga in på Mina sidor

Välj hur en del ska förvaltas

Som nyanställd får du ett brev med information om den valbara delen. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform, försäkringsgivare samt om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du senare ändra ditt val av försäkringsgivare eller flytta pengar du tjänat in kan du göra det.

För att välja loggar du in på Mina sidor. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på Mina sidor

Du får information från Kåpan Pensioner

Som nyanställd får du försäkringsbrev och försäkringsvillkor hemskickat från Kåpan Pensioner.

Fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte

När du är nyanställd har du sex månader på dig att lägga till ett återbetalningsskydd på dina försäkringar. Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör. Det är i första hand make, maka eller sambo och i andra hand barn. Pengarna betalas oftast ut under fem år. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in.

Utgå från din familjesituation när du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet kan ge en viss ekonomisk trygghet för din familj, samtidigt som din pension blir lägre. Om du är singel och inte har barn behöver du inte ha återbetalningsskydd.

Du kan ha återbetalningsskydd på delarna som finns hos Kåpan Pensioner och på den valbara delen.

Om återbetalningsskydd på Kåpan Pensioners webbplats

Väljer du annan försäkringsgivare än Kåpan Pensioner för den valbara delen är det dit du vänder dig för information om återbetalningsskyddet.

Vi kanske frågar dig om tidigare anställningar

När du börjar arbeta i staten ber vi på SPV dig i vissa fall att skicka in uppgifter om dina tidigare anställningar. Vi kanske också ber dig godkänna en sammanställning av dina anställningar (matrikel) som vi har sedan tidigare. Vi frågar dig om dina tidigare anställningar eftersom de kan påverka storleken på din tjänstepension.

Rätt till information om de försäkringar som tecknas i din tjänstepension

Du har rätt att få så kallad förköpsinformation om de försäkringar som du får i din tjänstepension. Det kan handla om

  • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
  • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
  • vilka möjligheter du har att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

Rätt till informationen finns i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL