Premier Avdelning 1

I avsnittet Premier Avdelning 1 i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav på hur du ska rapportera in uppgifter om inbetalningar till premiebestämd pension. Här finns också kraven kring hur du ska rapportera eventuella extra inbetalningar för den som tillhör Avdelning 1.

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 65 Premier Avdelning 1

Uppgift XML-fält
Belopp till den valbara delen på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppValbarMax>
Belopp till den valbara delen på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppValbarOver>
Belopp till Kåpan Tjänste på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppObligatoriskMax>
Belopp till Kåpan Tjänste på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppObligatoriskOver>
Belopp tilll Kåpan Flex <BeloppFlex>
Belopp för extra inbetalning enligt lokalt kollektivavtal till Kåpan Flex <BeloppExtraObligatorisk>
Belopp för extra inbetalning till den valbara delen enligt enskild överenskommelse <BeloppExtraValbar>
Utbetald lön under 7,5 inkomstbasbelopp som är underlag för beräkning av BeloppValbarMax och BeloppObligatoriskMax <UtbetaldLon1Max>
Utbetald lön över 7,5 inkomstbasbelopp som är underlag för beräkning av BeloppValbarOver och BeloppObligatoriskOver <UtbetaldLon1Over>
Utbetald lön som är underlag för beräkning av BeloppFlex <UtbetaldLon2>
Månad som lönen betalades ut <UtbetalningsManad>
Månad som den anställda tjänstgjorde <SamordningsManad>

 

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används som underlag till premiebestämda tjänstepensioner, det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex.

De premiebelopp som du rapporterar till oss ligger till grund för vilka belopp som vi fakturerar till dig som arbetsgivare för den premiebestämda pensionen. På fakturan ingår även de premiebelopp som du rapporterat in för Avdelning 2.

Vi skickar sedan vidare premiebeloppen till de olika försäkringsgivarna för placering i försäkringar, som tillsammans är de anställdas premiebestämda tjänstepension.

Premiebelopp och utbetald lön

Du använder Utbetald lön 1 (både max och över) för att räkna ut vilka belopp som du ska rapportera för den valbara delen och Kåpan Tjänste. Läs mer om vad som ingår i Utbetald lön 1 i vägledningen till krav 65.090 och 65.100.

Vägledning till Löneunderlag till valbara delen och till Kåpan Tjänste – krav 65.090 och 65.100

Du använder Utbetald lön 2 för att räkna ut vilket belopp som du ska rapportera för Kåpan Flex. Läs mer om vad som ingår i Utbetald lön i vägledningen till 65.110

Vägledning till Löneunderlag till Kåpan Flex – krav 65.110

Belopp för extra premier

I avsnittet Premier Avdelning 1 ska du även rapportera eventuella uppgifter om extra inbetalningar.

  • Extra inbetalningar till den valbara delen enligt enskilda överenskommelser rapporterar du i fältet BeloppExtraValbar.
  • Extra inbetalningar enligt lokala kollektivavtal rapporterar du i fältet BeloppExtraObligatorisk.

De här beloppen ingår i fakturan för premiebestämd pension. Vi på SPV skickar sedan vidare beloppen till de olika försäkringsgivarna.

Samordningsmånad

Enkelt förklarat är samordningsmånad den månad en anställd har tjänstgjort.

Det händer ibland att en anställd har två eller flera anställningar under en månad, och att den totalt utbetalda lönen den månaden då kommer över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kronor 2024). I dessa fall räknar vi på SPV fram, och registrerar, de premier för belopp valbar över och belopp obligatorisk över som den anställda har rätt till, till följd av att lönen når över den gränsen. Vi använder uppgiften om samordningsmånad för att söka fram de anställningar och löner som ska samordnas på detta vis.

Fakturering och placering av pengarna

Tabellen visar storleken på varje beloppstyp, hur det redovisas på fakturan för premiebestämd pension och var pengarna placeras.
Rapportering enligt överföringskraven Storlek på premien Redovisas på fakturan Pengarna placeras i
<BeloppValbarMax> 2,5 % av <UtbetaldLon1Max> Ålderspension valbar Den valbara delen
<BeloppValbarOver> 20 % av <UtbetaldLon1Over> Ålderspension valbar Den valbara delen
<BeloppObligatoriskMax> 2 % av <UtbetaldLon1Max> Ålderspension obligatorisk Kåpan Tjänste
<BeloppObligatoriskOver> 10 % av <UtbetaldLon1Over> Ålderspension obligatorisk Kåpan Tjänste
<BeloppFlex>

1,5 % av <UtbelaldLon2>

Ålderspension flex Kåpan Flex
<BeloppExtraValbar> Enligt enskild överenskommelse Extra valbar avdelning 1 Den valbara delen
<BeloppExtraObligatorisk> Enligt lokalt kollektivavtal Extra obligatorisk avdelning 1 Kåpan Flex

Fördjupad beskrivning av krav

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 3.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL