Ledigheter

I avsnittet Ledigheter i kravspecifikationen i överföringskraven hittar du kraven som reglerar hur du rapporterar olika typer av ledigheter.

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 40 Ledigheter

Uppgift XML-fält
Ledighetens startdatum <From>
Ledighetens slutdatum <Tom>
Omfattning <Omfattning>
Ledighetsorsak <Ledighetsorsak>
Markering om ledighetsuppgifterna ska makuleras <Makulerad>

 

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används som underlag för sammanställning av anställningsuppgifter som påverkar pensionen (matrikelföring). De används också och för att beräkna följande pensioner:

  • förmånsbestämd ålderspension
  • sjukpension
  • efterlevandepension.

Förmånsbestämd ålderspension är bara aktuellt för anställda som tillhör Avdelning 2. Men uppgifter om ledigheter behöver även rapporteras för anställda som tillhör Avdelning 1 eftersom även de kan få rätt till sjukpension och efterlevandepension. 

Tabell som visar vilka tjänstepensionsdelar som beräknas utifrån uppgifter i avsnittet Ledigheter
Tjänstepensionsdel Avdelning 1 Avdelning 2
Förmånsbestämd ålderspension Nej, finns ej Ja
Sjukpension Ja Ja
Efterlevandepension Ja Ja

Uppgifter om ledigheter används också när vi räknar ut premiebefrielse för arbetsgivaren när en anställd är sjukledig i mer än 90 dagar (ledighetsorsak I1) eller är delpensionsledig (ledighetsorsak I2).

Vissa ledigheter behöver ni inte rapportera till oss

Det är bara ledighetsorsaker som omnämns i kravbilaga 40.070 Ledighetsorsaker i överföringskraven som ska rapporteras till oss. Andra eventuella ledigheter behöver vi inte kännedom om för att räkna ut korrekt pension.

Exempel på en ledighet som inte behöver rapporteras till oss är föräldraledighet under tid då föräldrapenningförmån eller havandeskapspenning utges. Den tiden, då någon av dessa förmåner, utges är pensionsgrundaden för förmånsbestämd pension och därför behöver ni inte rapportera in den ledigheten till oss. Är den anställda däremot föräldraledig utan att få ut någon föräldrapenningförmån ska ni rapportera in Ledig utan lön (I5).

Observera att det finns lite att tänka på vid rapportering av premiebestämda premier när en anställd är föräldraledig, oavsett om ni ska rapportera en ledighet eller inte. 

Fördjupad beskrivning av krav

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 4.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL