Ändra tidigare rapporterad ledighetsuppgift – krav 40.090

Krav

Om ändring av tidigare levererad ledighetsuppgift är nödvändig ska det utföras enligt instruktion i denna vägledning.

Fördjupad beskrivning

Vid retroaktiva förändringar av ledigheter kommer den nya ledigheten att matchas mot tidigare rapporterade ledigheter med samma personnummer, arbetsgivare, anställningsnummer och ledighetsorsak.

Det finns två grundprinciper för ändring av tidigare rapporterade ledighetsperioder. Skillnaden ligger i när den nya ledigheten har sitt startdatum.

Den nya ledigheten har samma eller ett tidigare startdatum än tidigare rapporterad ledighet

Om den nya ledighetens startdatum ligger helt före, eller har samma startdatum som den tidigare rapporterade ledighetsperioden, kommer den nya ledigheten att ersätta den eller de ledigheterna som tidsmässigt helt eller delvis ligger inom den nya ledighetsperioden.

Detta gäller då ledighetsorsaken är densamma för ledighetsperioderna.

Exempel på tidigare rapporterade ledighetsperioder

 • 2022-03-01–2022-03-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)
 • 2022-05-01–2022-05-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)
 • 2022-07-01–2022-07-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Exempel på retroaktivt rapporterad ledighetsperiod december 2022

 • 2022-02-01 , 2022-05-15, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Exempel Resultat efter uppdatering

 • 2022-02-01–2022-05-15, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)
 • 2022-07-01–2022-07-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Den nya ledigheten har startdatum mitt i en tidigare rapporterad ledighet

Om den nya ledighetens startdatum infaller efter en tidigare rapporterad ledighetsperiods startdatum men före dess slutdatum (det vill säga under den tidigare rapporterade ledighetsperioden), kommer den nya ledigheten att skapa ett slutdatum på den tidigare rapporterade ledigheten (dagen före det nya startdatumet).

Därefter kommer den nya ledigheten att ersätta den eller de tidigare rapporterade ledigheterna som tidsmässigt helt eller delvis ligger inom den nya ledighetsperioden.

Detta gäller då ledighetsorsaken är densamma för ledighetsperioderna.

Exempel på tidigare levererade ledighetsperioder

 • 2022-05-01–2022-05-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

 • 2022-06-12–2022-06-12, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

 • 2022-06-15–2022-06-15, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

 • 2022-06-20–2022-06-20, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

 • 2022-07-01–2022-07-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Exempel på retroaktivt levererad ledighetsperiod december 2022

 • 2022-05-15–2022-06-30, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Exempel på resultat efter uppdatering

 • 2022-05-01–2022-05-14, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)
 • 2022-05-15–2022-06-30, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)
 • 2022-07-01–2022-07-31, Ledighetsorsak = Ledighet utan lön (I5)

Exempel


Exempel – Korrigering av slutdatum för tidigare rapporterad ledighetsperiod

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet för perioden 2022-01-01–2022-01-31.

I februari visar det sig att den ledigheten avslutades 2022-01-15.

För att korrigera slutdatumet levererar arbetsgivaren en ny ledighetsuppgift med samma uppgifter som tidigare men ändrar datumet då ledigheten avslutades: 2022-01-01–2022-01-15.

Den första ledighetsperioden kommer då automatiskt att makuleras av SPV eftersom den har samma startdatum och ledighetsorsak som den nya ledighetsposten.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Information
2022-01 2022-01-01 2022-01-31 I5 Blir automatiskt makulerad av SPV
2022-02 2022-01-01 2022-01-15 I5 Nya posten blir gällande

Exempel – Korrigering av startdatum för tidigare rapporterad ledighetsperiod

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet för perioden 2022-01-01–2022-01-31.

I februari visar det sig att ledigheten påbörjades 2022-01-15. För att korrigera startdatumet måste arbetsgivaren makulera den tidigare ledighetsperioden helt och därefter leverera den på nytt med rätt startdatum.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Makulerad Information
2022-01 2022-01-01 2022-01-31 I5   Tidigare levererat till SPV
2022-02 2022-01-01 2022-01-31 I5 JA Måste makuleras i februari av arbetsgivaren
2022-02 2022-01-15 2022-01-31 I5   Nya posten blir gällande

Exempel – Korrigering av omfattning mitt i en tidigare rapporterad ledighetsperiod

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet för perioden 2022-01-01–2022-01-31 med omfattningen 500 promille.

I februari visar det sig att ledighetens omfattning var 400 promille under tiden 2022-01-10–2022-01-25, övrig tid 500 promille. För att korrigera omfattningen ska ni leverera två nya ledighetsperioder.

Den första ledigheten ni levererar är för perioden 2022-01-10–2022-01-25 med omfattningen 400 promille. Det resulterar i att SPV automatiskt genererar slutdatumet 2022-01-09 eftersom den nya ledigheten registreras mitt i den första tidigare levererade ledighetsperioden. Det går även bra att leverera början av ledigheten en gång till men krävs inte, det vill säga perioden 2022-01-01–2022-01-09 med omfattning 500 promille.

Den andra ledighetsperioden som levereras i februari är för tiden 2022-01-26–2022-01-31 med omfattningen 500 promille.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Omfattning Information
2022-01 2022-01-01 2022-01-31 I5 500 Uppgiften upphör att gällan när ny ledighetsperiod rapporterats 2022-01-10
Genereras av SPV 2022-01-01 2022-01-09 I5 500 Nedan post genererar nytt avslutsdatum. Denna uppgift blir gällande.
2022-02 2022-01-10 2022-01-25 I5 400 Levereras av arbetsgivare i februari
2022-02 2022-01-26 2022-01-31 I5 500  

Exempel – Korrigering av flera tidigare rapporterade ledighetsperioder

I juni levererar arbetsgivaren ledigheter för enskild angelägenhet för perioderna

 • 2022-06-02–2022-06-10
 • 2022-06-15–2022-06-20
 • 2022-06-25–2022-06-30

I augusti visar det sig att den anställda inte var ledig 2022-06-16–2022-06-19.

För att korrigera detta kan arbetsgivaren rapportera följande ledighetsperioder i augusti:

 • 2022-06-15–2022-06-15
 • 2022-06-20–2022-06-20
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Makulerad Information
2022-06 2022-06-02 2022-06-10 I5   Oförändrad eftersom den inte sammanfaller med den nya ledigheten
2022-06 2022-06-15 2022-06-20 I5   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med den nya ledigheten nedan
2022-08 2022-06-15 2022-06-15 I5   Den nya posten blir gällande
2022-08 2022-06-20 2022-06-20 I5   Den nya posten blir gällande
2022-06 2022-06-25 2022-06-30 I5   Oförändrad eftersom den inte sammanfaller med den nya ledigheten

 

Alternativ lösning

För att korrigera detta kan arbetsgivaren alternativt rapportera på följande sätt:

 • 2022-06-02–2022-06-30 med markering makulerad
 • 2022-06-02–2022-06-10
 • 2022-06-15–2022-06-15
 • 2022-06-20–2022-06-20
 • 2022-06-25–2022-06-30
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Startdatum Orsak Makulerad Information
2022-06 2022-06-15 2022-06-20 I5   Blir makulerad
2022-06 2022-06-25 2022-06-30 I5   Blir makulerad
2022-08 2022-06-02 2022-06-30 I5 JA Makuleringsposten tar bort alla ledighetsperioder mellan dessa två datum
2022-08 2022-06-02 2022-06-10 I5   Den nya posten blir gällande
2022-08 2022-06-15 2022-06-15 I5   Den nya posten blir gällande
2022-08 2022-06-20 2022-06-20 I5   Den nya posten blir gällande
2022-08 2022-06-25 2022-06-30 I5   Den nya posten blir gällande

Exempel – Korrigering av omfattning för flera tidigare rapporterade ledighetsperioder

I juni levererar arbetsgivaren ledighet för enskild angelägenhet som gäller för tiden 2022-06-15–2022-06-30 med en omfattning på 500 promille. I juli visar det sig att omfattningen under tiden 2022-06-16–2022-06-27 var 1000 promille.

För att korrigera detta kan arbetsgivaren rapportera följande två ledighetsperioder i juli. 

En ledighet kan levereras för perioden 2022-06-16–2022-06-27 med omfattning 1000 promille. Det resulterar i att SPV automatiskt genererar slutdatumet 2022-01-15 eftersom den nya ledigheten registreras mitt i den första tidigare levererade ledighetsperioden. Det går även bra att leverera början av ledigheten en gång till men krävs inte, det vill säga perioden 2022-06-15–2022-06-15 med omfattning 500 promille.

Den andra ledighetsperioden som levereras i juli är för tiden 2022-06-28–2022-06-30 med omfattning 500 promille.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Omfattning Makulerad Information
2022-06 2022-06-15 2022-06-30 I5 500   Uppgiften upphör att gälla när ny ledighetsperiod rapporteras 2022-06-16
Genereras av SPV 2022-06-15 2022-06-15 I5 500   Nedan post genererar ett nytt avslutsdatum. Denna uppgift blir gällande.
2022-07 2022-06-16 2022-06-27 I5 1000   Den nya posten blir gällande
2022-07 2022-06-28 2022-06-30 I5 500   Den nya posten blir gällande

Alternativ lösning

För att korrigera detta kan arbetsgivaren alternativt rapportera på följande sätt:

 • 2022-06-01–2022-06-30 med markering makulerad
 • 2022-06-15–2022-06-15 med omfattning 500 promille
 • 2022-06-16–2022-06-27 med omfattning 1000 promille
 • 2022-06-28–2022-06-30 med omfattning 500 promille
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad From Tom Orsak Omfattning Makulerad Information
2022-06 2022-06-15 2022-06-30 I5 500   Blir makulerad
2022-07 2022-06-01 2022-06-30 I5 500 JA Makuleringsposten tar bort alla ledighetsperioder mellan dessa datum
2022-07 2022-06-15 2022-06-15 I5 500   Den nya posten blir gällande
2022-07 2022-06-16 2022-06-27 I5 1000   Den nya posten blir gällande
2022-07 2022-06-28 2022-06-30 I5 500   Den nya posten blir gällande

 

Exempel – Korrigering av startdatum och slutdatum för tidigare rapporterad ledighetsperiod

I juni levererar arbetsgivaren en ledighet för perioden 2022-06-05–2999-12-31.

I juli visar det sig att ledigheten påbörjades 2022-06-01 och avslutades 2022-06-15. För att korrigera datumen rapporterar arbetsgivaren en ny ledighetsperiod med dessa datum.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Orsak Makulerad Information
2022-06 2022-06-05 2999-12-31 I5   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med den nya ledigheten nedan
2022-07 2022-06-01 2022-06-15 I5   Nya posten blir gällande

Exempel – Korrigering av omfattning,  startdatum och slutdatum för tidigare rapporterade ledighetsperioder

I april levererar arbetsgivaren följande ledigheter

 • 2022-04-05–2022-04-10 med omfattning 500 promille
 • 2022-04-12–2022-04-12 med omfattning 600 promille.

I maj visar det sig att ledigheterna ska vara enligt följande

 • 2022-04-04–2022-04-06 med omfattning 500 promille.
 • 2022-04-08–2022-04-09 med omfattning 700 promille.
 • 2022-04-12–2022-04-13 med omfattning 800 promille.

I maj levereras:

 • 2022-04-04–2022-04-06 med omfattning 500 promille.
 • 2022-04-08–2022-04-09 med omfattning 700 promille.
 • 2022-04-12–2022-04-13 med omfattning 800 promille.
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Omfattning Makulerad Information
2022-04 2022-04-05 2022-04-10 500   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med nya ledigheter nedan
2022-04 2022-04-12 2022-04-12 600   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med nya ledigheter nedan
2022-05 2022-04-04 2022-04-06 500   Nya posten blir gällande
2022-05 2022-04-08 2022-04-09 700   Nya posten blir gällande
2022-05 2022-04-12 2022-04-13 800   Nya posten blir gällande

Exempel – Korrigering och makulering av tidigare rapporterade ledighetsperioder

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet som gäller för tiden 2022-01-05–2999-12-31.

I februari visar det sig att ledigheten började 2022-01-01.

För att korrigera startdatumet levererar arbetsgivaren en ny ledighetspost som gäller för tiden 2022-01-01–2999-12-31.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Makulering Information
2022-01 2022-01-05 2999-12-31   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med den nya ledigheten
2022-02 2022-01-01 2999-12-31   Nya posten blir gällande

 

I mars visar det sig att februari månads uppgifter inte var riktiga, ledigheten började faktiskt 2022-01-05. För att korrigera startdatumet denna gång måste arbetsgivaren först makulera den gällande ledighetsperioden och därefter rapportera rätt startdatum.

I mars levereras två poster:

 • 2022-01-01–2999-12-31 med markering makulerad
 • 2022-01-05–2999-12-31
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Makulering Information
2022-02 2022-01-01 2999-12-31   Blir makulerad 
2022-03 2022-01-01 2999-12-31 JA  
2022-03 2022-01-05 2999-12-31   Nya posten blir gällande

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL