Makulera en ledighetsperiod – krav 40.080

Krav

Om uppgifterna om en ledighetsperiod ska tas bort ska värdet JA anges i fältet <Makulerad>. Uppgiften är inte obligatorisk.

Fördjupad beskrivning

Om en ledighet har markerats med Ja i fältet makulerad kommer den tidigare levererade ledighet som har exakt samma värde i fälten personnummer, arbetsgivare, anställningsnummer, ledighetsorsak, start- och slutdatum att makuleras.

Det är även möjligt att makulera flera ledigheter under en längre tidsperiod. För att det ska vara möjligt måste ledigheterna som makuleringen gäller ha samma värde i fälten personnummer, arbetsgivare, anställningsnummer och ledighetsorsak. De perioder som tidsmässigt ligger inom start- och slutdatum för makuleringsposten kommer då att makuleras.

Att tänka på vid makulering av ledighetsperioder

Startdatumet i makuleringsposten måste ligga före eller vara exakt lika som i någon av de tidigare levererade ledigheterna. Slutdatum i makuleringsposten måste ligga efter eller vara exakt lika som i någon av de tidigare levererade ledigheterna.

Visualisering av makulering av flera ledigheter i ett datumintervall. Start- och slutdatum får inte ligga i en befintlig ledighet.

Bildförklaring
: De blå kvadraterna på varje rad är befintliga ledigheter. Kryss indikerar att ledigheten kommer att makuleras. Ramarna som omger ledigheterna är de datumintervall du kan mata in för att makulera ledigheter i intervallet.

Exempel


Exempel – Makulering av tidigare rapporterad ledighetsperiod

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet för perioden 2022-01-01–2022-01-31. I februari visar det sig att den anställda inte var ledig.

För att ta bort uppgiften om den felaktiga ledigheten ska ni rapportera samma uppgifter igen för perioden 2022-01-01–2022-01-31 med Ja i fältet makulerad.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad From Tom Orsak Makulerad Information
2022-01 2022‑01‑01 2022‑01‑31 I5   Tidigare levererat till SPV
2022-02 2022‑01‑01 2022‑01‑31 I5 JA Makuleras i februari av arbetsgivaren

Exempel – Korrigering och makulering av tidigare rapporterade ledighetsperioder

I januari levererar arbetsgivaren en ledighet som gäller för tiden 2022-01-05–2999-12-31.

I februari visar det sig att ledigheten började 2022-01-01.

För att korrigera startdatumet levererar arbetsgivaren en ny ledighetspost som gäller för tiden 2022-01-01–2999-12-31.

Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Makulering Information
2022-01 2022-01-05 2999-12-31   Uppgiften upphör att gälla eftersom den tidsmässigt sammanfaller med den nya ledigheten
2022-02 2022-01-01 2999-12-31   Nya posten blir gällande

 

I mars visar det sig att februari månads uppgifter inte var riktiga, ledigheten började faktiskt 2022-01-05. För att korrigera startdatumet denna gång måste arbetsgivaren först makulera den gällande ledighetsperioden och därefter rapportera rätt startdatum.

I mars levereras två poster:

  • 2022-01-01–2999-12-31 med markering makulerad
  • 2022-01-05–2999-12-31
Tabellen visar resultatet när nya ledighetsuppgifter levereras
Leveransmånad Startdatum Slutdatum Makulering Information
2022-02 2022-01-01 2999-12-31   Blir makulerad 
2022-03 2022-01-01 2999-12-31 JA  
2022-03 2022-01-05 2999-12-31   Nya posten blir gällande

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL