Premier Avdelning 2

I avsnittet Premier Avdelning 2 i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav på hur du ska rapportera in uppgifter om inbetalningar till premiebestämd pension. Här finns också kraven kring hur du ska rapportera eventuella extra inbetalningar för den som tillhör Avdelning 2.

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 60 Premier Avdelning 2

Uppgift XML-fält
Belopp till den valbara delen <BeloppIapen>
Belopp till Kåpan Tjänste <BeloppKapan>
Belopp till Kåpan Flex <BeloppFlexAvd2>
Lön som är underlag för beräkning av den valbara delen och Kåpan Tjänste <Berakningsunderlag>
Lön som är underlag för beräkning av Kåpan Flex <BerakningsunderlagFlexAvd2>
Belopp för extra inbetalning enligt lokalt kollektivavtal <BeloppExtraObligatorisk>
Belopp för extra inbetalning till den valbara delen enligt enskild överenskommelse <BeloppExtraValbar>

 

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används som underlag till de premiebestämda delarna, det vill säga den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. Premiebeloppen som rapporteras till oss ligger (tillsammans med uppgifter i avsnittet Premier för Avdelning 1) till grund för vilka belopp som vi fakturerar till dig som arbetsgivare för premiebestämd pension.

Premiebelopp och beräkningsunderlag

Premiebeloppen skickar vi vidare till olika försäkringsgivare för placering i försäkringar som tillsammans är de anställdas premiebestämda tjänstepension.

Beräkningsunderlag

Du som arbetsgivare tar fram och använder Beräkningsunderlag till att räkna ut vilka belopp du ska rapportera för den valbara delen och Kåpan Tjänste.

Beräkningsunderlag Flex Avd2

Du tar fram Beräkningsunderlag Flex Avd2 för att räkna ut vilket belopp du ska rapportera till Kåpan Flex.

När vi på SPV räknar ut engångspremien för anställda med pensionsålder 60 och 61 använder vi det beräkningsunderlag som ni har skickat in för den valbara delen och Kåpan Tjänste. Engångspremien placeras i den valbara delen och faktureras separat till de arbetsgivare som berörs.

Belopp för extra premier

I det här avsnittet ska också eventuella uppgifter om extra inbetalningar rapporteras.

  • Extra inbetalningar enligt enskilda överenskommelser i fältet BeloppExtraValbar
  • Extra inbetalningar enligt lokala kollektivavtal i fältet BeloppExtraObligatorisk

Även dessa belopp fakturerar vi dig som arbetsgivare på fakturan för premiebestämd pension och skickar sedan dem vidare till de olika försäkringsgivarna.

Fakturering och placering av pengarna

Tabellen visar storleken på varje premie, hur det redovisas på fakturan för premiebestämd pension och var pengarna placeras.
Rapportering enligt överföringskraven Storlek på premien Redovisas på fakturan Pengarna placeras i
<BeloppIapen> 2,5 % av <Berakningsunderlag> Individuell ålderspension Den valbara delen 
<BeloppKapan> 2 % av <Berakningsunderlag> Kompletterande ålderspension Kåpan Tjänste
<BeloppFlexAvd2> 1,5 eller 0,5 % av <BeräkningsunderlagFlexAvd2> Ålderspension flex Avd 2 Kåpan Flex
<BeloppExtraObligatorisk> Enligt lokalt kollektivavtal Extra obligatorisk avdelning 2 Kåpan Extra
<BeloppExtraValbar> Enligt enskild överenskommelse Extra valbar avdelning 2 Den valbara delen

 

Fördjupad beskrivning av krav

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 3.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL