Retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision - krav 60.115

Krav

Vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska en premiepost med <PremiePostTyp> P1 rapporteras.

I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska värdena i <BeloppExtraObligatorisk> och <BeloppExtraValbar> vara 0.

I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska beräkningsunderlag och premiebelopp rapporteras enligt instruktioner nedan.

Fördjupad beskrivning

Vid en retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska du som arbetsgivare beräkna premierna fördelat per månad som retroaktiviteten omfattar. Därför ska du rapportera en separat premiepost för den retroaktiva löneutbetalningen.

Den månad retroaktiv lön betalas ut till följd av lönerevision ska du alltså rapportera två premieposter per anställning:

  • en post med premieposttyp P0 som avser innevarande månad
  • en post med premieposttyp P1 som avser de övriga månader som den retroaktiva utbetalningen omfattar. 

Eventuella ersättningar och tillägg, som tillkommer till följd av retroaktiv utbetalning av lön i samband med lönerevision, ska du rapportera i premieposten för innevarande månad (premieposttyp P0).

Exempel

Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning


Exempel: Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision, Avdelning 2

Inez är född 1973 och har fått en löneökning med 5 000 kronor per månad. Tidigare var hennes lön 45 000 kronor per månad, nu ska hon ha 50 000 kronor per månad. Den nya lönen gäller från januari 2025, men börjar betalas ut först i april 2025. 

Du som arbetsgivare ska beräkna och rapportera premier för både innevarande månad och för månaderna som den retroaktiva utbetalningen omfattar. 

Premiepost för innevarande månad

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för innevarande månad.
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P0
Berakningsunderlag     50 000
Belopplapen Berakningsunderlag × 2,5% 50 000 × 0,025 1 250
BeloppKapan  Berakningsunderlag × 2% 50 000 × 0,02 1 000
BerakningsunderlagFlexAvd2     50 000
BeloppFlexAvd2 BerakningsunderlagFlexAvd2 × 1,5% 50 000 × 0,015 750
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0

 

Premiepost för retroaktiva månader

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för de retroaktiva månaderna
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
Berakningsunderlag Löneökningen × antal retroaktiva månader

5 000  × 3

15 000
Belopplapen Berakningsunderlag × 2,5% 15 000 × 0,025 375
BeloppKapan Berakningsunderlag × 2% 15 000 × 0,02 300
BerakningsunderlagFlexAvd2 Löneökningen × antal retroaktiva månader   15 000
BeloppFlexAvd2

BerakningsunderlagFlexAvd2 × 1,5%

 15 000 × 0,015

225
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL