Övriga löneuppgifter

I avsnittet Övriga löneuppgifter i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav som reglerar hur och när du ska rapportera in övriga löneuppgifter till exempel lönetillägg, naturaförmåner och kombinationstjänstarvoden.

 

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 50 Övriga löneuppgifter

Uppgift XML-tagg
Månad <Manad>
Lönetillägg <Lonetillagg>
Naturaförmån <Naturaforman>
Kombinationstjänstarvode <Kombinationstjanstarvode>

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna i avsnitt Övriga löneuppgifter används som underlag för  sammanställning av anställningsuppgifter som påverkar pensionen (matrikelföring) och för att beräkna följande pensioner:

  • förmånsbestämd ålderspension
  • sjukpension
  • efterlevandepension.

Förmånsbestämd ålderspension är bara aktuellt för anställda som tillhör Avdelning 2. Men uppgifter om övriga löneuppgifter behöver även rapporteras för anställda som tillhör Avdelning 1 eftersom även de kan få rätt till sjukpension och efterlevandepension.

Tabell som visar vilka tjänstepensionsdelar som beräknas utifrån uppgifter i avsnittet Övriga löneuppgifter
Tjänstepensionsdel Avdelning 1 Avdelning 2
Förmånsbestämd ålderspension Nej, finns ej Ja
Sjukpension Ja Ja
Efterlevandepension Ja Ja

 

Uppgift om kombinationstjänstarvode används också till att räkna ut en kvot för hur kostnaden ska fördelas mellan universitetet eller högskolan och regionen.

Fördjupad beskrivning av krav

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 4.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL