Utbetalningsmånad och samordningsmånad – krav 65.140, 65.150, 65.150 a och b

Krav

65.140
Den månad som lönen utbetalas ska anges i fältet <UtbetalningsManad>. Uppgiften är obligatorisk.

65.150
Den månad som arbetstagaren tjänstgjorde och tjänade in den lön som ligger till grund för premieposten ska anges i fältet <SamordningsManad>. (Undantaget krav 65.150.a gällande timavlönad samt krav 65.150.b gällande månadsavlönad). Uppgiften är inte obligatorisk.

65.150 a
I de fall tjänstgöring för en timavlönad inte utfördes månaden före <UtbetalningsManad> ska fältet <SamordningsManad> utelämnas.

65.150 b
I de fall tjänstgöring för en månadsavlönad inte utfördes samma månad som <UtbetalningsManad> ska fältet <SamordningsManad> utelämnas.

Fördjupad beskrivning

Den månad som den anställda tjänstgjorde ska anges i fältet samordningsmånad, men beroende på om den anställda är månadsavlönad eller timavlönad finns det några situationer då fältet ska lämnas blankt.

Om den anställda är månadsavlönad

Har den anställda tjänstgjort samma månad som lönen betalas ut?

 • Om JA: Ange den månad som den anställda tjänstgjort som samordningsmånad.
 • Om NEJ: Lämna fältet för samordningsmånad blankt.

Om den anställda är timavlönad

Har den anställda tjänstgjort månaden före den månad som lönen betalas ut?

 • Om JA: Ange den månad som den anställda tjänstgjort som samordningsmånad.
 • Om NEJ: Lämna fältet för samordningsmånad blankt.

Exempel


Exempel: Rapportering av samordningsmånad för en timavlönad, avdelning 1 

I tabellen nedan visar vi hur en samordningsmånad ska rapporteras i olika situationer vid en utbetald lön på 25 000 kronor i augusti 2022.

I exemplen som gäller en anställning förutsätts att inga ledigheter finns enligt 3 kap. 1 § punkterna a, b och c i Avdelning 1 PA 16.

 • Leveransmånad: 2022-08
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: T8
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Nej
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2022 = 44 375 kr)
Tabellen visar hur samordningsmånad ska rapporteras
Fältnamn Timlön där anställning finns del av månaden före utbetalningsmånaden Timlön där anställning saknas helt månaden före utbetalningsmånaden Timlön där anställning endast finns i juni men lönen utbetalas i augusti
UtbetaldLon1Max 25 000 25 000 25 000
BeloppValbarMax 625 625 625
BeloppObligatoriskMax 500 500 500
UtbetaldLon1Over      
BeloppValbarOver      
BeloppObligatoriskOver      
UtbetaldLon2 25 000 25 000 25 000
BeloppFlex 375 375 375
BeloppExtraValbar      
BeloppExtraObligatorisk      
UtbetalningsManad 2022-08 2022-08 2022-08
SamordningsManad 2022-07 - -

Exempel: Rapportering av samordningsmånad för en månadsavlönad, avdelning 1 

I tabellen nedan visar vi hur samordningsmånad ska rapporteras i olika situationer vid en utbetald lön på 25 000 kr i augusti 2022.

I exemplen som avser en anställning förutsätts att inga ledigheter finns enligt 3 kap. 1 § punkterna a, b och c i Avdelning 1 PA 16.

 • Leveransmånad: 2022-08
 • Anställningsnummer: 1
 • Anställningstyp: H1
 • Anställningsperiod: 2022-03-01 - pågående
 • Månadslön: 25 000 kr
 • Övriga tjänstepensionsgrundande löneförmåner: 0 kr
 • Överstiger lönen för aktuell månad en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp: Nej
  (En tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp för år 2022 = 44 375 kr)
Tabellen visar hur samordningsmånad ska rapporteras
Fältnamn Månadslön där anställning finns åtminstone del av samma månad som lönen utbetalas Månadslön där anställning saknas helt samma månad som lönen utbetalas (exempelvis slutregleringslön)
UtbetaldLon1Max 25 000 25 000
BeloppValbarMax 625 625
BeloppObligatoriskMax 500 500
UtbetaldLon1Over    
BeloppValbarOver    
BeloppObligatoriskOver    
UtbetaldLon2 25 000 25 000
BeloppFlex 375 375
BeloppExtraValbar    
BeloppExtraObligatorisk    
UtbetalningsManad 2022-08 2022-08
SamordningsManad 2022-08 -

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL