Retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision - krav 65.155

Krav

Vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska en eller flera premieposter med <PremiePostTyp> P1 rapporteras.

För <PremiePostTyp> P1 ska <SamordningsManad> alltid ha ett värde. Värdet ska vara den månad som retroaktiviteten avser. En premiepost för varje månad som retroaktiviteten avser ska levereras och varje post ska ha olika värden i fältet <SamordningsManad>.

För <PremiePostTyp> P1 ska <Utbetalningsmanad> vara lika med eller efter 2025-01.

I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska värdena i <BeloppExtraObligatorisk> och <BeloppExtraValbar> vara 0.

I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska utbetalda löner och premiebelopp rapporteras enligt instruktioner nedan.

Fördjupad beskrivning 

Vid en retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska du som arbetsgivare beräkna och rapportera premierna per månad. Det innebär att du ska rapportera separata premieposter för varje månad som den retroaktiva löneutbetalningen omfattar.

Den lön som betalas ut retroaktivt i samband med en lönerevision måste delas upp och härledas till de månader den avser. Alltså från månaden då revisionen görs till månaden innan ni levererar uppgifterna till oss.

Den månad retroaktiv lön betalas ut till följd av lönerevison ska därför två eller flera premieposter rapporteras per anställning:

  • en post med premieposttyp P0 som avser innevarande månad
  • en eller flera poster med premieposttyp P1. Varje P1-post ska ha olika samordningsmånader, en för varje månad som den retroaktiva lönen avser. 

Tänk på!

  • Alla premieposter oavsett premieposttyp (P0 och P1) ska ha samma utbetalningsmånad.
  • Eventuella ersättningar och tillägg, som tillkommer till följd av den retroaktiva utbetalningen, ska rapporteras i premieposten för innevarande månad (premieposttyp P0).

Exempel


Exempel: Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevison, under 7,5 inkomstbasbelopp, avdelning 1

Håkan har fått löneökning 800 kronor per månad. Tidigare var hans lön 32 000 kronor per månad, nu ska han ha 32 800 kronor per månad. Den nya lönen gäller från januari 2025 men börjar betalas ut först i april 2025.

I exemplet antar vi att inkomstbasbeloppet för 2025 är 78 400 kronor. Det ger 7,5-gränsen 49 000 kronor per månad (78 400 × 7,5 / 12). Håkans lön understiger alltså 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som arbetsgivare beräknar och rapporterar premier för innevarande månad (april) samt för månaderna som den retroaktiva utbetalningen omfattar (januari–mars). I tabellerna ser du hur du ska beräkna och rapportera för varje månad.

Premiepost för innevarande månad

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för innevarande månad.
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P0
UtbetaldLon1Max     32 800
BeloppValbarMax Utbetald1LonMax × 2,5 % 32 800 × 0,025 820
BeloppObligatoriskMax UtbetaldLon1Max × 2 % 32 800 × 0,02 656
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver UtbetaldLon1Over × 20 % 0 × 0,2 0
BeloppObligatoriskOver UtbetaldLon1Over × 10 % 0 × 0,1 0
UtbetaldLon2     32 800
BeloppFlex UtbetaldLon2 × 1,5 % 32 800 × 0,015 492
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-04

 

Premiepost för januari

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning januari 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     800
BeloppValbarMax Utbetald1LonMax × 2,5 % 800 × 0,025 20
BeloppObligatoriskMax UtbetaldLon1Max × 2 % 800 × 0,02 16
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver UtbetaldLon1Over × 20 % 0 × 0,2 0
BeloppObligatoriskOver UtbetaldLon1Over × 10 % 0 × 0,1 0
UtbetaldLon2     800
BeloppFlex UtbetaldLon2 × 1,5 % 800 × 0,015 12
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-01

Premiepost för februari

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning februari 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     800
BeloppValbarMax Utbetald1LonMax × 2,5 % 800 × 0,025 20
BeloppObligatoriskMax UtbetaldLon1Max × 2 % 800 × 0,02 16
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver UtbetaldLon1Over × 20 % 0 × 0,2 0
BeloppObligatoriskOver UtbetaldLon1Over × 10 % 0 × 0,1 0
UtbetaldLon2     800
BeloppFlex UtbetaldLon2 × 1,5 % 800 × 0,015 12
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-02

Premiepost för mars

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning mars 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     800
BeloppValbarMax Utbetald1LonMax × 2,5 % 800 × 0,025 20
BeloppObligatoriskMax UtbetaldLon1Max × 2 % 800 × 0,02 16
UtbetaldLon1Over     0
BeloppValbarOver UtbetaldLon1Over × 20 % 0 × 0,2 0
BeloppObligatoriskOver UtbetaldLon1Over × 10 % 0 × 0,1 0
UtbetaldLon2     800
BeloppFlex UtbetaldLon2 × 1,5 % 800 × 0,015 12
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-03

Exempel: Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision, över 7,5 inkomstbasbelopp, avdelning 1

Göran har fått en löneökning med 5 000 kronor per månad. Tidigare var hans lön 45 000 kronor per månad, nu ska han ha 50 000 kronor per månad. Den nya lönen gäller från januari 2025 och betalas ut i april 2025.

I exemplet antar vi att inkomstbasbeloppet för 2025 är 78 400 kronor. Det ger 7,5-gränsen 49 000 kronor per månad (78 400 × 7,5 / 12).

Du som arbetsgivare beräknar och rapporterar premier för innevarande månad (april) samt för månaderna som den retroaktiva utbetalningen omfattar (januari–mars). I tabellerna ser du hur du ska beräkna och rapportera för varje månad.

Premiepost för innevarande månad

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för innevarande månad
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P0
UtbetaldLon1Max     49 000
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 49 000 × 0,025 1 225
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 49 000 × 0,02 980
UtbetaldLon1Over     1 000
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 1 000 × 0,2 200
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 1 000 × 0,1 100
UtbetaldLon2     50 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 50 000 × 0,015 750
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-04

Premiepost för januari

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning januari 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     4 000
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 4 000 × 0,025 100
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 4 000 × 0,02 80
UtbetaldLon1Over     1 000
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 1 000 × 0,2 200
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 1 000 × 0,1 100
UtbetaldLon2     50 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 5 000 × 0,015 75
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-01

Premiepost för februari

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning februari 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     4 000
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 4 000 × 0,025 100
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 4 000 × 0,02 80
UtbetaldLon1Over     1 000
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 1 000 × 0,2 200
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 1 000 × 0,1 100
UtbetaldLon2     50 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 5 000 × 0,015 75
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-02

Premiepost för mars

Tabellen visar hur värdet för respektive fält ska beräknas och rapporteras i posten för retroaktiv löneutbetalning mars 2025
Fältnamn Beräkningsformel Beräkning Värde att rapportera
PremiePostTyp     P1
UtbetaldLon1Max     4 000
BeloppValbarMax (UtbetaldLon1Max) × 2,5% 4 000 × 0,025 100
BeloppObligatoriskMax (UtbetaldLon1Max) × 2% 4 000 × 0,02 80
UtbetaldLon1Over     1 000
BeloppValbarOver (UtbetaldLon1Over) × 20% 1 000 × 0,2 200
BeloppObligatoriskOver (UtbetaldLon1Over) × 10% 1 000 × 0,1 100
UtbetaldLon2     50 000
BeloppFlex (UtbetaldLon2) × 1,5% 5 000 × 0,015 75
BeloppExtraValbar     0
BeloppExtraObligatorisk     0
UtbetalningsManad     2025-04
SamordningsManad     2025-03

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL