Förmånsbestämd ålderspension – född 1943-1972

Beroende på vilken lön du har är den förmånsbestämda delen en större eller mindre del av din tjänstepension. Hur stor del beror på din lön, när du är född och hur länge du arbetar statligt.

Storleken på din förmånsbestämda ålderspension beror på din lön (pensionsunderlag), hur många år du varit anställd (pensionsgrundande tjänstetid) och vilket år du är född. Pensionsunderlaget är medelvärdet av dina pensionsgrundande årslöner de senaste fem åren. Den förmånsbestämda ålderspensionen bygger på de uppgifter vi känner till. Det innebär att storleken både kan öka och minska om uppgifterna ändras.

Exempel 1

Björn är född 1955. Han har arbetat på Skatteverket i 30 år. Björn har haft en medellön på 35 500 kronor i månaden de senaste fem åren. Det betyder att hans så kallade pensionsunderlag (medelvärdet av årslönerna de sista fem åren) är 426 000 kronor. Eftersom Björn är född 1955 får han 6,6 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 2

Amira är född 1971. Hon har arbetat i 15 år på Trafikverket, om hon arbetar kvar till 65 år så har hon arbetat mer än 30 år. Hon har haft en månadslön på 45 000 kronor i månaden de senaste fem åren. Det betyder att hennes så kallade pensionsunderlag (medelvärdet av årslönerna de sista fem åren) är 540 000 kronor. Eftersom Amira är född 1971 får hon 0,9 procent på pensionsunderlaget upp till 511 500 kronor i förmånsbestämd ålderspension. Hon får också 60,30 procent på pensionsunderlaget mellan 511 500 kronor och 540 000 kronor.

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Så här kan du ta ut dina pengar

Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 61 år. Det finns ingen övre gräns. Din arbetsgivare betalar in till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år. 

Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut så länge du lever. Om du tar ut den före 65 år kan du välja att ta ut ett högre belopp innan 65 år. Det blir då ett lägre belopp kvar till efter 65 år eller inget alls. 

Så här ansöker du

För vissa yrkesgrupper gäller andra regler.

Du som är yrkesofficer eller flygledare

Du som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser

För dig som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser finns det andra möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension.

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa har rätt att gå i pension före 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier.

Du som har rätt till förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.

 • Du kan gå i pension från 60 år eller 63 år.
 • Om du har varit anställd i staten i minst 360 månader (30 år) får du cirka 65 procent av din lön (pensionsunderlag) i förmånsbestämd ålderspension. Har du mindre än 360 månader i tjänstetid blir beloppet mindre.
 • Du får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.
 • Förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser är inte pensionsgrundande för allmän pension.

Om vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som är anställd hos Försäkringskasssan eller Pensionsmyndigheten och har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Du som är anställd hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan ha rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser.

Beloppet före 65 år betalas ut från olika åldrar. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension från

 • 60 år om du är född 1949 eller tidigare
 • 61 år om du är född 1950-1954
 • 63 år om du är född 1955-1959
 • 64 år om du är född 1960-1963

Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser innan du fyller 65 år får du mellan 60 och 80 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag). Det gäller under förutsättning att du har arbetat i staten i minst 360 månader (30 år). Vilket belopp du får beror på hur gammal du är när du slutar din anställning.

Om du är

 • 60 år när du slutar får du 60 procent av ditt pensionsunderlag
 • 61 år när du slutar får du 65 procent av ditt pensionsunderlag
 • 62 år när du slutar får du 70 procent av ditt pensionsunderlag
 • 63 år när du slutar får du 75 procent av ditt pensionsunderlag
 • 64 år när du slutar får du 80 procent av ditt pensionsunderlag.

Om du vill veta mer kontaktar du din arbetsgivare eller vår kundservice på 020-51 50 40.

 

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Mina sidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att den visas först när din genomsnittslön för de fem föregående åren, det så kallade pensionsunderlaget, är över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du inte arbetat statligt i fem år  visas den när genomsnittslönen för det år du jobbat statligt är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL