Förmånsbestämd ålderspension – född 1943-1972

Beroende på vilken lön du har är den förmånsbestämda delen en större eller mindre del av din tjänstepension. Hur stor del beror på din lön, när du är född och hur länge du arbetar statligt.

Vanligtvis tjänar du in till den förmånsbestämda delen från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till den här delen till månaden innan du fyller 65 år, även om du fortsätter arbeta efter 65.

Storleken på din förmånsbestämda ålderspension beror på din lön (pensionsunderlag), hur många år du varit anställd (pensionsgrundande tjänstetid) och vilket år du är född. Förenklat är pensionsunderlaget  medelvärdet av dina pensionsgrundande årslöner de senaste fem åren. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.

Den förmånsbestämda ålderspensionen bygger på de uppgifter vi känner till. Det innebär att storleken både kan öka och minska om uppgifterna ändras.

Logga in på Mina sidor för att se hur mycket du hittills tjänat in

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Så här kan du ta ut dina pengar 

Du måste sluta din nuvarande anställning för att börja ta ut din förmånsbestämda ålderspension. Du kan välja att ta den på några olika sätt:

 • Du kan börja ta ut den förmånsbestämda delen från 61 år.
 • Du kan börja ta ut den hur sent du vill.
 • Tar du ut den från 65 år eller senare betalas den alltid ut med samma belopp livet ut.
 • Tar du ut den förmånsbestämda delen före 65 år kan du välja att den betalas ut med samma belopp livet ut eller med ett högre belopp fram till 65. Det finns dock en begränsning som innebär att du som mest får ta ut ett belopp som motsvarar ungefär 80 procent av din nuvarande inkomst. Har du hög lön gäller delvis andra regler. Tänk på att om du tar ett högre belopp, kanske det inte finns några pengar kvar efter 65 år.

Läs mer om hur du kan ta ut din tjänstepension

Gör en prognos för hela din pension innan du bestämmer hur du vill ta ut dina pengar.

Gör en prognos för hela din pension på Mina sidor

För vissa yrkesgrupper gäller andra regler.

Du som är yrkesofficer eller flygledare

Du som är flygförare

Du som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser

För dig som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser finns det andra möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension.

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa har rätt att gå i pension före 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier.

Du som har rätt till förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.

 • Du kan gå i pension från 60 år eller 63 år.
 • Om du har varit anställd i staten i minst 360 månader (30 år) får du cirka 65 procent av din lön (pensionsunderlag) i förmånsbestämd ålderspension. Har du mindre än 360 månader i tjänstetid blir beloppet mindre.
 • Du får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.
 • Förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser är inte pensionsgrundande för allmän pension.

Om vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som är anställd hos Försäkringskasssan eller Pensionsmyndigheten och har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Du som är anställd hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan ha rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser.

Beloppet före 65 år betalas ut från olika åldrar. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension från

 • 63 år om du är född 1955-1959
 • 64 år om du är född 1960-1963

Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser innan du fyller 65 år får du mellan 60 och 80 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag). Det gäller under förutsättning att du har arbetat i staten i minst 360 månader (30 år). Vilket belopp du får beror på hur gammal du är när du slutar din anställning.

Om du är

 • 63 år när du slutar får du 75 procent av ditt pensionsunderlag
 • 64 år när du slutar får du 80 procent av ditt pensionsunderlag.

Om du vill veta mer kontaktar du din arbetsgivare eller vår kundservice på 020-51 50 40.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL