Förmånsbestämd ålderspension – född 1973-1987

Beroende på vilken lön du har kan du ha rätt till förmånsbestämd ålderspension.

Du har en månadslön under 42 625 kronor

Har du en månadslön under 42 625 kronor och inte haft högre lön tidigare har du ingen förmånsbestämd ålderspension. Din tjänstepension består istället av den valbara delen och Kåpan Tjänste.

Du har en månadslön över 42 625 kronor

Storleken på din förmånsbestämda ålderspension beror på hur mycket du tjänar och hur länge du har jobbat statligt. Om du har en månadslön som är över 42 625 kronor tjänar du in förmånsbestämd ålderspension på den delen som överstiger 42 625 kronor.

Exempel: Månadslön över 42 625 kronor

Lena är född 1975. Hon har arbetat 11 år på Försäkringskassan. När hon går i pension har hon arbetat statligt i mer än 30 år. Hon har haft en snittlön på 45 000 kronor i månaden de fem senaste åren. Lena får 60 procent av lönen mellan 511 500 kronor och 540 000 kronor i förmånsbestämd ålderspension.

 

Hur mycket  du får beror på hur många år du arbetat i staten

För att få full förmånsbestämd ålderspension behöver du en tjänstetid på 30 år (360 månader). Om du har mindre än 30 år i tjänstetid minskas den förmånsbestämda ålderspensionen i motsvarande grad. Det innebär att din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månaders tjänstetid innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Så här kan du ta ut dina pengar

Normalt betalar din arbetsgivare in pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 61 år. Det finns ingen övre gräns.

Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut så länge du lever. Om du tar ut den före 65 år kan du välja att ta ut ett högre belopp innan 65 år. Det blir då ett lägre belopp kvar till efter 65 år eller inget alls.

Du som har lägre pensionsålder än 65 år

Vissa har rätt att gå i pension före 65 år. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier. Om du vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Hur du ansöker om pension

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Mina sidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att den visas först när din genomsnittslön för de fem föregående åren, det så kallade pensionsunderlaget, är över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du inte arbetat statligt i fem år  visas den när genomsnittslönen för det år du jobbat statligt är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL