Förmånsbestämda delen – född 1973-1987

Beroende på vilken lön du har kan du även ha en förmånsbestämd del. Storleken på den förmånsbestämda delen beror på hur mycket du tjänar och hur länge du har jobbat statligt och vilket år du är född.

Du som är född 1973–1987 och har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) tjänar in till en förmånsbestämd del. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.

Du behöver ha ett pensionsunderlag över 7.5 inkomstbasbelopp varje år för att fortsätta tjäna in till den förmånsbestämda delen. Inkomstbasbeloppet ändras vanligtvis varje år.

Om du har ett pensionsunderlag som är lägre än 557 250 kronor och inte haft ett pensionsunderlag över 7.5 inkomstbasbelopp tidigare, tjänar du inte in till den förmånsbestämda delen idag. Din tjänstepension finns då i delarna valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex.

Se om du tjänat in till den förmånsbestämda delen

Logga in på Mina sidor för att se om du har tjänat in till den förmånsbestämda delen.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att ditt pensionsunderlag är under gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du arbetat statligt mindre än fem år visas den förmånsbestämda delen när pensionsunderlaget är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Hur mycket  du får beror på hur många år du arbetat i staten

För att få hel förmånsbestämd ålderspension behöver du en tjänstetid på 30 år (360 månader). Om du har mindre än 30 år i tjänstetid minskas den förmånsbestämda ålderspensionen i motsvarande grad. Det innebär att din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månaders tjänstetid innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Så här kan du ta ut dina pengar

Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 63 år. Det finns ingen övre gräns. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut så länge du lever. Om du tar ut den före 65 år kan du välja att ta ut ett högre belopp innan 65 år. Det blir då ett lägre belopp kvar till efter 65 år eller inget alls. Din arbetsgivare in pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL