Om du dör när du är statligt anställd

Din familj får pengar om du dör. Pengar kan komma från olika håll.

Tjänstegruppliv­försäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj

I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.

Mer om tjänstegrupplivförsäkringen

Om du vill veta vem som får ta del av din tjänstegrupplivförsäkring kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Faktablad: Om tjänstegrupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Pension till efterlevande

Om du dör när du är statligt anställd har din familj rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension.

Pension till efterlevande vuxen är 4 730 kronor per månad

Efterlevandepension betalas ut till din make, maka eller sambo. För att efterlevandepensionen ska betalas ut till din sambo måste ni ha gemensamma barn. Om du och din sambo inte har några gemensamma barn måste ni tidigare ha varit gifta med varandra för att pensionen ska betalas ut.

Efterlevandepensionen betalas ut varje månad under sex år eller till och med den månad som du skulle ha fyllt 75 år. För 2020 är beloppet minst 4 730 kronor per månad. Beloppet kan bli högre eftersom det påverkas av vilken lön du har. Under vissa förutsättningar kan dina närstående även ha rätt till ytterligare en efterlevandepension som betalas ut livet ut. Den delen är beroende på vilken lön som du har eller har haft som statligt anställd.

Pension till efterlevande barn betalas ut tills de fyllt 20 år

Efterlevandepension till dina barn betalas ut varje månad tills de fyller 20 år. Hur stor efterlevandepension dina barn får beror bland annat på vilken lön du har. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 om du vill veta hur det ser ut för dig.

Pension till efterlevande enligt äldre avtal

För dig som tillhör det äldre tjänstepensionsavtalet PA-91 gäller andra regler. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 om du vill veta mer.

Faktablad: Om efterlevandepension för äldre avtal (pdf, nytt fönster)

Återbetalningsskydd för pensionen hos Kåpan Pensioner

Om du har återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner får din familj din pension under fem år när du dör. I och med ditt dödsfall får din familj en blankett från Kåpan Pensioner för att ansöka om pensionen från återbetalningsskyddet.

Mer om återbetalningsskydd för din pension hos Kåpan Pensioner

Du ändrar återbetalningsskydd genom att logga in på Kåpan Pensioners webbplats. Om du har pension utan återbetalningskydd blir din egna pension något högre eftersom du får ta del av den så kallade arvsvinsten. Arvsvinst är pengar som kommer från andra pensionssparare som avlidit och som inte haft återbetalningsskydd. Om du är singel och inte har barn bör du välja utan återbetalningsskydd.

Pengarna från återbetalningsskyddet går i första hand till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn (även till vuxna barn). Du kan ändra vem som ska få ta del av återbetalningsskyddet, det kallas för att ändra förmånstagarförordnande. Det gör du genom att anänvda blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar på Kåpan Pensioners webbplats.

Blanketter på kapan.se

Återbetalningsskydd för den valbara delen

Om du har återbetalningsskydd på den valbara delen av din tjänstepension får din familj pengar om du dör.

Mer om återbetalningsskydd för den valbara delen

Om du inte har gjort något val har du dina pengar hos försäkringsgivaren Kåpan Pensioner. Du kan också ha valt att placera dina pengar hos en annan försäkringsgivare. Kontakta försäkringsgivaren som har hand om dina pengar om du har frågor om återbetalningsskydd.

Om du inte har gjort något val är pengarna hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

Om återbetalningskydd på Kåpan Pensioners webbplats

Dina efterlevande kan söka ekonomiskt stöd om de lever under svåra ekonomiska förhållanden

Om dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL