Stiftelser

SPV förvaltar tre stiftelser; SPV:s samfond, Juris doktor H Cavallis pensionsfond och Filéen-Westzynthius samfond. Om du lever under svåra ekonomiska förhållanden och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd, kan du ansöka om ekonomiskt stöd (så kallat understöd) från stiftelserna.

Med efterlevande menar vi make/maka, registrerad partner eller sambo och barn efter den avlidne.

Just nu kan du inte ansöka. I början av 2023 kommer vi att öppna upp för att du ska kunna ansöka. Vi behöver din ansökan senast den 31 oktober.

SPV:s samfond

Ekonomiskt stöd till behövande efterlevande efter civila statstjänstemän (icke-militära).

Juris doktor H Cavallis pensionsfond

Ekonomiskt stöd till behövande efterlevande efter civila statstjänstemän (icke-militära). Personer som är födda i Kronobergs län och Malmöhus län (numera en del av Skåne län) har företräde till ekonomiskt stöd.

Filéen-Westzynthius samfond

Ekonomiskt stöd till behövande före detta statstjänstemän och till efterlevande efter statstjänstemän.

Så här fungerar det ekonomiska stödet från stiftelserna

  • För att kunna få ekonomiskt stöd måste du uppfylla villkoren för någon av stiftelserna. Alla som uppfyller villkoren kan inte garanteras ekonomiskt stöd. Vi gör en behovsprövning av alla ansökningar vi får in.
  • Det belopp som betalas ut varierar från år till år. Det beror på att beloppet dels baseras på hur många behöriga som söker bidrag varje år och dels på den årliga avkastning på fonden som pengarna är investerade i.
  • Du måste skicka in en ny ansökan varje år.
  • Det ekonomiska stödet är skattefritt och ska inte redovisas som inkomst i din inkomstdeklaration.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL