Organisation

SPV leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. SPV:s generaldirektör, Maria Humla, ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten på myndigheten utifrån styrelsens direktiv och riktlinjer.

Porträtt av SPV:s generaldirektör Maria Humla. Hon tittar in i kameran och ler. står

Maria Humla, generaldirektör för SPV.

Styrelsen

Styrelsen har ett övergripande ansvar över SPV:s verksamhet. Det är styrelsen som bestämmer SPV:s övergripande inriktning och budget.

Se vilka som ingår i SPV:s styrelse

SPV:s styrelse består av:

Ordförande

 • Lena Erixon, tidigare generaldirektör på Trafikverket

Ledamöter

 • Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
 • Birgitta Hjelmberg, aktuarie, Finansinspektionen
 • Maria Humla, generaldirektör, SPV
 • Peder Sjölander, it-direktör, Skatteverket
 • Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen
 • Thomas Eisensee, forskningschef, Konjunkturinstitutet

Sekreterare

 • Katarina Nordensson, SPV

Fackliga representanter

 • Peder Bergsten, SPV, (SACO-s)
 • Daniel Granath, SPV, (ST/SPV)

Vår organisation

SPV är organiserad i 8 enheter som består av 2–4 team vardera. Alla medarbetare tillhör ett team.

På SPV finns även 19 leveransområden med en leveranschef för varje område. Leveransområdet ansvarar för utveckling och förvaltning av SPV:s olika verksamheter, det som vi beskriver som leveranser.  Arbetet med SPV:s olika leveranser sker i teamen och i tvärfunktionella arbetsgrupper.

Exempel på leveransområden är

 • leveransområde Betala ut
 • leveransområde Möta kund och intressenter
 • leveransområde Teknisk infrastruktur.

Det finns även ett antal roller som har ansvar för särskilda områden, till exempel säkerhetschef, ekonomichef, Hr-chef och chefsjurist. Vi har också en internrevisor som granskar de områden som beslutats av styrelsen. 

Våra chefer på SPV

SPV:s organisationsnummer

SPV:s organisationsnummer är 202100-0928.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL