Pensionsstatistik

Vi lämnar varje år statistik till regeringen. Statistiken innehåller uppgifter om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Vi sammanställer statistikuppgifterna till en rapport där du kan se trender och tendenser runt statliga pensioner.

Vi tar även fram statistik för hur statligt anställda har valt att deras tjänstepension ska förvaltas genom den valbara delen (tidigare individuella valet).

Äldre statistik för åren 2010 till 2017

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen - statistikrapport

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen 2019 (pdf, nytt fönster)

Statistik för den valbara delen

I statistiken för den valbara delen ingår två områden, statistik för val av försäkringsgivare och statistik för flytt av pengar.

Statistik för flytt av pengar

Statistik för flytt av pengar – kvartal 1, 2019

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för kvartal 1, 2019.

Flytt av pengar, översikt - kvartal 1, 2019 (Excel, nytt fönster)

Flytt av pengar, antal och kapital - kvartal 1, 2019 (Excel, nytt fönster)

Flytt av pengar, per åldersgrupp - kvartal 1, 2019 (Excel, nytt fönster)

Statistik för flytt av pengar – kvartal 2, 2019

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för kvartal 2, 2019.

Flytt av pengar, översikt - kvartal 2, 2019 (Excel, nytt fönster)

Flytt av pengar, antal och kapital - kvartal 2, 2019 (Excel, nytt fönster)

Flytt av pengar, per åldersgrupp - kvartal 2, 2019 (Excel, nytt fönster)

 

Statistik för 2018

Statistik för flytt av pengar – årsstatistik, 2018

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för helåret 2018.

Statistik för flytt av pengar – kvartal 1, 2018

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för kvartal 1, 2018.

Statistik för flytt av pengar – kvartal 3, 2018

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för kvartal 3, 2018.

Statistik för flytt av pengar – kvartal 4, 2018

Här redovisar vi statistik för flytt av pengar för kvartal 4, 2018.

Statistik för val av försäkringsgivare

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 1, 2019

Under kvartal 1 har 270 781 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 77 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 23 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 1 år 2019 (Excel, nytt fönster)

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 2, 2019

Under kvartal 2 har 272 561 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 77 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 23 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 2 år 2019 (Excel, nytt fönster)

 

Statistik för 2018

Statistik för val av försäkringsgivare – helår 2018

Statistik val av försäkringsgivare 2018 (Excel, nytt fönster)

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 1, 2018

Under kvartal 1 har 267 511 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 73 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 27 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 1 år 2018 (Excel, nytt fönster)

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 2, 2018

Under kvartal 2 har 274 371 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 73 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 27 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 2 år 2018 (Excel, nytt fönster)

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 3, 2018

Under kvartal 3 har 270 391 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 73 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 27 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 3 år 2018 (Excel, nytt fönster)

Statistik för val av försäkringsgivare – kvartal 4, 2018

Under kvartal 4 har 272 253 statligt anställda fått pengar inbetalda till den valbara delen från sin arbetsgivare. Av dessa har 73 procent valt en försäkringsgivare inom området traditionell försäkring och 27 procent inom området fondförsäkring.

Statistik val av försäkringsgivare – kvartal 4 år 2018 (Excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.