Upphandlingar

De flesta av våra upphandlingar gör vi via de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden. När vi gör avrop från dessa ramavtal skickar vi ut en inbjudan direkt till de leverantörer som har ramavtalet. Övriga upphandlingar och de avrop som vi gör på vårt egna ramavtal hittar du på TendSign.

Ramavtal för konsultupphandling

Alla avrop som vi gör från och med 2017 upphandlar vi enligt ramavtalet Konsulttjänster inom it eller med anknytning till it. Avropen publicerar vi på TendSign. Det är 54 leverantörer som har möjlighet att lämna anbud på avropen.

Våra upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk

Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet är lagen om offentlig upphandling (2016:1145).

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL