Remisser

Här publicerar vi SPV:s remissvar.

2020

Yttrande över remiss av utkast till föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning

Yttrande över remiss Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Yttrande över  SPV:s svar på remiss, SOU 2019:65 - Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag

Yttrande över ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonden och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Yttrander över promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Yttrande över promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Yttrande över Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg

Yttrande över förslag till Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

Yttrande över finansdepartementets promemoria, Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Yttrande över remiss om förslag till ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

Yttrande över tillägg till remiss om förslag till ändringar i regler om försäkringstekniska grunder

Yttrande över förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder (pdf, nytt fönster)

Yttrande över betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (pdf, nytt fönster)

Yttrande över promemorian Vissa frågor om försäkring och pension (pdf, nytt fönster)

2019

2018

Yttrande över SOU 2017:114, Reboot - omstart för den digitala förvaltningen (pdf, nytt fönster)

2017

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL