Beslutande nämnder

I vissa situationer får vi på SPV inte besluta om ärenden själva. Det kan till exempel vara när det krävs tolkning av villkoren i pensionsavtalet PA 16 för att kunna fatta beslut, eller när ett ärende om grupplivfrågor överklagas. I dessa fall går ärendet vidare till någon av de nämnder som behandlar frågor inom den statliga tjänstepensionen eller statens tjänstegrupplivförsäkring.

Det finns tre olika nämnder inom detta område:

  • Pensionsnämnden för det statliga området (kallas även Pensionsnämnden PA 16)
  • Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
  • Skiljenämnden för grupplivfrågor.

De beslut som fattas av nämnderna kan inte överklagas.

Pensionsnämnden för det statliga området

Villkoren för tjänstepensionen från statlig anställning grundar sig på ett avtal mellan Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR/S,P,O. Om vi på SPV är osäkra på hur villkoren i avtalet ska tolkas tar vi hjälp av Pensionsnämnden för det statliga området (kallas även Pensionsnämnden PA 16).

Pensionsnämnden består av sex ledamöter; tre från Arbetsgivarverket, en från Saco-S, en från Seko och en från OFR/S,P,O. Nämndens uppgift är främst att tolka villkoren i pensionsavtalet.

Vi på SPV sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär bland annat att medarbetare från SPV förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Personer som är anställda inom staten omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring som innebär att efterlevande kan få pengar om personen dör. Om vi på SPV inte får besluta i ärendet går det vidare till Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Det kan till exempel gälla frågan om en sambo ska få rätt till ersättning.

Nämnden består av åtta ledamöter som utses av regeringen.

Vi på SPV sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär bland annat att medarbetare från SPV förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

Du kan kontakta nämnden genom att mejla till efterlevande@spv.se.

Den mejladressen använder du även om du vill kontakta nämndens dataskyddsombud Dan Emanuelsson.

Skiljenämnden för grupplivfrågor

Om en person tycker att vi på SPV har fattat fel beslut i grupplivfrågor kan hen överklaga beslutet och begära att Skiljenämnden för grupplivfrågor prövar beslutet. En skiljenämnd är ett domstolsliknande organ. Överklagan skickas till SPV.

Skiljenämnden för grupplivfrågor består av ledamöterna i Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL