Hur du ansöker

Om en nära anhörig till dig dör kan du få ekonomisk ersättning. Pengarna kan komma från en efterlevandepension, ett återbetalningsskydd eller en tjänstegrupplivförsäkring. Du kan ha rätt till en eller flera ersättningar.

Efterlevandepension

Om den avlidna var statligt anställd eller har varit statligt anställd kan det finnas rätt till pengar i form av efterlevandepension till dig som är maka, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Är du sambo måste ni ha gemensamma barn eller tidigare varit gifta för att pensionen ska betalas ut. Vi på SPV eller den avlidnas arbetsgivare skickar information till dödsboet.

Om den avlidna tjänat in till efterlevandepension enligt äldre pensionsavtal (PA-SPR) kallas den familjepension.

Så här ansöker du om efterlevandepension

Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Ansök om efterlevandepension

Så här ansöker du om familjepension

Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Ansök om familjepension

Du som är make, maka eller registrerad partner till den avlidna kan ansöka om familjepension. Den betalas ut livet ut, men upphör om du gifter om dig. Även du som barn kan ansöka om familjepension innan du fyller 19 år. 

Återbetalningsskydd från Kåpan Pensioner

Om den avlidna hade tjänstepension med återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner, exempelvis Kåpan Tjänste, får du efterlevandepension. Det är det aktuella värdet på tjänstepensionen som bestämmer hur mycket pengar du får.

Ansökningshandlingar skickas ut automatiskt till dödsboet i samband med dödsfallet.

Återbetalningsskydd från den valbara delen

Om den avlidna hade återbetalningsskydd på sin valbara del av tjänstepensionen betalas det ut som en efterlevandepension.

Så här ansöker du om återbetalningsskydd från den valbara delen

  • Det är den eller de försäkringsgivare som den avlidna hade valt att placera sina pengar hos som betalar ut pengarna från återbetalningsskyddet. Kontakta försäkringsgivaren för mer information.
  • Om den avlidna hade valt Kåpan Pensioner som försäkringsgivare och hade återbetalningsskydd på pensionen skickas ansökningshandlingar automatiskt ut till dödsboet i samband med dödsfallet.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om den avlidna var statligt anställd vid dödsfallet kan du och din familj även få ersättning från en tjänstegrupplivförsäkring. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.

Så ansöker du om tjänstegrupplivförsäkring

Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.

Ansök om utbetalning av tjänstegrupplivförsäkring

Medförsäkring

Om du är statligt anställd och din make, maka eller sambo dör kan du få pengar från din tjänstegrupplivförsäkring. Det gäller under förutsättning att din make, maka, registrerad partner eller sambo inte hade någon egen tjänstegrupplivförsäkring vid tidpunkten för dödsfallet. Det kallas för medförsäkring.

 Så ansöker du om medförsäkring – gäller om du är statligt anställd och din anhöriga dör och inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring

Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.

Ansökan om utbetalning av medförsäkring

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL