Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om utbetalning av tjänstegrupplivförsäkring

 • 1 Fyll i uppgifter
 • 2 Bifoga dödsfallsintyg
 • 3 Fyll i kontaktuppgifter
 • 4 Granska och skicka in
 • 5 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

När du fyllt i ansökan kan du välja att skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Vi betalar ut ersättning från tjänstegrupplivförsäkringen till

 • make, maka, registrerad partner
 • sambo
 • barn.

Undantag finns när den avlidna ändrat det i ett särskilt förmånstagarförordnande. Innan utbetalningen tar vi kontakt med mottagare av ersättningen för att få uppgift om kontonummer.

Dödsboet kan också få ersättning från tjänstegrupplivförsäkringen i form av begravningshjälp.

Uppgifter om den avlidna
Hade den avlidna en make, maka eller registrerad partner vid dödsfallet?

Fyll i uppgifter om make, maka eller registrerad partner.

Har du eller den avlidna ansökt om skilsmässa? obligatorisk
Var den avlidna sambo vid dödsfallet?

Fyll i uppgifter om sambo.

Hade den avlidna barn vid dödsfallet?

Vilka barn kan ha rätt till pengar?

 • Finns efterlevande make, maka eller registrerad partner ska du fylla i alla barn som inte hade fyllt 21 år vid tidpunkten för dödsfallet.
 • Finns inte efterlevande make, maka eller registrerad partner ska du fylla i alla barn oavsett ålder.
Utbetalning av begravningshjälp

Vi betalar ut begravningshjälp till dödsboets (den avlidnas) konto.

Kommer du att ansöka om en annan tjänstegrupplivförsäkring?

Du kan endast få ersättning från en tjänstegrupplivförsäkring. Fyll i vilka försäkringsbolag du kommer att ansöka hos.

Övriga uppgifter

Övriga uppgifter kan exempelvis vara om

 • det saknas uppgifter på Dödsfallsintyg med släktutredning
 • någon vuxen har förvaltare eller god man
 • det finns väntade barn
 • det finns anledning att tro att efterlevande har orsakat dödsfallet.

Bifoga dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

Fyll i kontaktuppgifter

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Hade den avlidna en make, maka eller registrerad partner vid dödsfallet?

Var den avlidna sambo vid dödsfallet?

Hade den avlidna barn vid dödsfallet?

Utbetalning av begravningshjälp

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Kommer du att ansöka om en annan tjänstegrupplivförsäkring?

Övriga uppgifter

Inga uppgifter ifyllda

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Hade den avlidna en make, maka eller registrerad partner vid dödsfallet?

Var den avlidna sambo vid dödsfallet?

Hade den avlidna barn vid dödsfallet?

Utbetalning av begravningshjälp

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Kommer du att ansöka om en annan tjänstegrupplivförsäkring?

Övriga uppgifter

Inga uppgifter ifyllda

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL